Under de senaste åren har vädret med nederbörd eller brist på nederbörd påverkat grundvattennivån i hög grad, så att den har varit låg vissa perioder och normal under andra. Höstens och vinterns nederbörd under 2017 återställde på många håll nivåerna, men nu har vårens och sommarens torka under 2018 börjat ge utslag  på flera håll. Det påverkar både tillgång till vatten då brunnar kan sina, tillväxten när det gäller bete till djuren och kvalitet och volym på skördar, både när det gäller foder och tillgång till halm och strö framöver.

Lantbrukare med stora djurbesättningar riskerar att få störst problem om brunnarna börjar sinar. En ko dricker cirka 100 liter vatten per dag och det är lantbrukarens eget ansvar att se till så att djuren får tillräcklgit med vatten.

Gör en handlingsplan
Vi uppmanar alla lantbrukare med djurbesättningar att lägga upp en krisplan. Till höger kan du ladda ned en checklista med  frågor som hjälper dig att göra en krisplan för din vattenförsörjning. Förr eller senare kan vattenbristen drabba alla i regionen. Gör den nu, om vattnet i brunnen sinar är det bra att ha tänkt över möjliga alternativ. 

Vad kan jag som lantbrukare göra?

  • Ta för vana att kolla nivån i vattenbrunnen med jämna mellanrum.
  • Ha extratankar och utrustning i beredskap.
  • Samverka med grannarna.
  • Fler åtgärder i checklistan

Checklista/krisberedskapsplan
Frågor och svar

Tillstånd och anmälan
Vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning. Med husbehovsförbrukning avses vatten för hushållet, vattning av kreatur, stallrengöring och annan vanlig förbrukning i jordbruket. Däremot ingår inte jordbruksbevattning.
Däremot krävs anmälan till länsstyrelsen. Blanketter finns att hämta på följande sidor.
Kronoberg
Kalmar län 
Blekinge

Frågor och svar om vattenuttag
Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om bevattningsförbud och uttag av bevattningsvatten ur vattendrag och sjöar.

Filmer med drabbade lantbrukare i sydostregionen från 2017
Foderbrist för Stefan Andersson i Vislanda
Ingemar borrade ny brunn i Alvesta

Läs mer: Länsstyrelsen Kalmar län
Frågor och svar

Sverige har vattenbrist - information från KIT

Ny information som kommer in:

Mörbylånga kommun informerar om krisartad vattenbrist

Nu kan du köpa flexivattentankar av Länsstyrelsen i Kronobergs län och av Växjö kommun - läs mer