Ingemar, ni har en gård med 450 nötdjur, varav 100 mjölkkor. Hur drabbades ni av vattenbristen förra året?

- En dag i september gick jag och vred på kranen och upptäckte att det inte kom något vatten. Jag ringde till min bror som jag driver gården ihop med, för jag antog att något hade gått sönder, men han meddelade efter kontroll att brunnen var tom. Det var ett ganska chockartat besked. Sommaren hade varit torr, men det här var jag ändå inte beredd på och när jag stod där så visste jag att om mindre än ett dygn har vi 450 djur som står och skriker och då är läget akut.

Hur hanterade ni situationen?

- Vi upptäckte att det ändå rann till lite vatten i brunnen, så om vi stängde av kranarna ibland fick vi fram en del till djuren. Sedan beställde vi djupborrning av brunn direkt och de kom på fem dagar, så efter en vecka kunde vi koppla in den nya brunnen och det var inte en dag för tidigt.

Hur tänker du om det kommande sommarhalvåret?

- Vi ökar vår grovfoderareal i år. Tanken är att vi ska ha möjlighet att få in mer foder, så att vi kan ha större marginaler och överlagra en del.

Hur ser du på framtiden?

- Det är oerhört svårt att säga något om vattnet på sikt, men jag tittar på dikena nu och vattennivåerna där ligger redan på den låga nivå vi hade i augusti förra året. Det är ett illavarslande tecken och de här frågorna skapar absolut oro. Även om vi har vatten till djuren, så måste vi ju kunna odla foder till dem också och då behöver vi regn. Sedan vet vi inte heller hur lång tid det kommer att ta att återställa grundvattennivåerna. Vi kanske är inne i en period med torra år, men det kan också vara så att vi måste vara beredda på att klimatet förändras.

Tillägg - det är anmälningspliktigt att ta vatten från en sjö, damm etc till annat än husbehov. Däremot krävs inget tillstånd.

Anmälan om vattenverksamhet  - här hittar du blanketten:
Länsstyrelsen i Kalmar, Länsstyrelsen i Kronoberg och Länsstyrelsen i Blekinge