Hur åtgärdade du problemen?

- Jag hade vatten i en våtmark där vi har en bevattningsanläggning. Istället för att använda vattnet till att vattna åkermarken pumpade vi det till ett naturligt dike, som då var torrt, i närheten av brunnen. Det fungerade, vattnet rann ned och fyllde på brunnen men det gick åt 300 kubik vatten. Det tog ett par dagar innan det fyllde i brunnen men vi klarade oss då den inte var helt tom. Det räckte sedan i två veckor och därefter kom som väl var regnet.

Då jag hade tekniska förutsättningar att göra på detta sätt blev det mitt första val. Reservplanen var att släppa ut ungdjuren igen, även om det var i slutet på oktober, och låta dem gå ned till havet och dricka. Inte att rekommendera med mjölkkor dock. Vi kollade också upp med kommunen om att köpa vatten. De var hjälpsamma men en flexitank, pump, grusbädd, vatten med mera hade sammanlagt kostat 20 000 kr.

Vad vill du råda andra lantbrukare att göra?
- Vi ölänningar är vana vid torka, även om det aldrig varit så här illa. Men på fastlandet kan nog många bli tagna på sängen. Det är viktigt att ha en plan för vattenbrist och den kan se olika ut på varje gård. Jag tror att många har förutsättningar att fördämma något dike eller gräva en damm men det råder en del restriktioner som man ska vara uppmärksam på.