Har du själv en idé om vad eller hur vi bör arbeta? Hör då gärna av dig och berätta! Vill du veta mer om någon satsning, kontakta då projektledaren. 

PÅGÅENDE PROJEKT: 

Kött i Kalmar län
Som en del i den stora satsningen Livsmedelsutveckling Sydost - Proteiner i fokus, ett samarbetsprojekt i Kalmar län som kommit till tack vare den regionala livsmedelsstrategin och finansieras via den regionala Utvecklingsfonden, startar nu LRF Sydost projektet Kött i Kalmar län. Projektet vänder sig till köttföretagare i länet som vill utvecklas och satsningen som drog igång under november 2016 ska rulla fram till sommaren 2018.

En kartläggning av köttföretag i länet görs och vi söker därför dig som är nöt-, gris- eller fårproducenter och är intresserade av att utvecklas och hitta nya vägar för tillväxt. Intresserad? Hör då av dig till Ylva Gustafsson, tel 0470-70 36 61 eller epost ylva.gustafsson@lrf.se

Bakom Livsmedelsutveckling Sydost står Regionförbundet i Kalmar län (projektägare) i samarbete med LRF Sydost, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Linnéuniversitetet, SLU och Almi Företagspartner Kalmar län ab. 

Projektet finansieras delvis via EU.

 

Viltstsammar i balans 2.0
Under november 2017 startar projektet Viltstammar i balans 2.0 
Projektet omfattar Småland och Blekinge och kommer att rulla till år 2020. 
Fokus i projektet ligger på att öka kunskapen inom viltförvaltningen, så att det skapas en röd tråd från nationella riktlinjer till operativt, lokalt arbete i älgförvaltningen. En viktig del av projektet handlar därför om utbildningar mot olika målgrupper. Projektet genomförs med experter från LRF, Södra, Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen och är en fortsättning på det framgångsrika projektet Viltstammar i balans i ett förändrat klimat som rullade för några år sedan. Projektledare är Ulf Rosander, LRF Sydost och projektet finansieras genom landsbygdsprogrammet.

KOMMANDE PROJEKT:

Häst i Sydost 
Ett projekt med fokus på hästföretagande kommer att startas upp i Sydost. Just nu pågår ett rekrytering av projektledare.  


AVSLUTADE PROJEKT:

Kött Kronoberg
Projektet Kött Kronoberg vände sig till köttproducenter och förädlingsindustri med tre mål: hitta logistiklösningar, ta fram ett varumärke och öka stoltheten för kött från länet. Projektet finansierades av LRF och statlliga utvecklingsmedel genom Region Kronoberg, där stasningen ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Projektet avslutas under hösten 2016.

Integration på landsbygden
Under 2015 - 2016 genomfördes Integration på landsbygden, en förstudie med syfte att ta reda på dels vad företagare i det gröna näringslivet behöver veta för att ta emot praktikanter och dels vad nyanlända behöver veta för att kunna komma som praktikanter till gröna företag. Bakom studien fanns fem kommuner i Kalmar län: Mönsterås (projektägare), Hultsfred, Högsby, Torsås och Mörbylånga. Projektledarskapet fanns hos LRF Sydost genom Helene Lantz och under studiens gång inventerades det gröna näringslivet i kommunerna, studieresor och olika aktiviteter för målgrupperna anordnades även.  

Ung & Grön i Sydost 

Projektet Ung & Grön i Sydost vände sig till unga inom de gröna näringarna med fokus på att starta, driva och utveckla företag på landsbygden. Camilla Logarn, LRF Sydost var projektledare och projektet finansierades via EU. Här kan du se en kort film om projektet Ung & Grön i Sydost

Viltstammar i balans i ett förändrat klimat
Viltstammar i balans var ett projekt som vände sig till markägare och jägare med målet att få till en dialog och ett kunskapsutbyte kring vilt- och produktionsfrågor. Bakom projektet stod LRF Sydost, Södra Skogsägarna och Svenska Jägareförbundet, projektledare var Helene Lantz, LRF och projektet finansierades via EU. Under projektet genomfördes ett stort antal utbildningar och en framtidsmässa i Kosta hölls även.   

Skogsgris på tallriken
Projektets syfte var att lyfta vildsvinets potential för butik och restaurang och skapa lönsamhet i olika led samt minska skadorna genom ett ökat jakttryck.  Projektet finansierades via EU och rullade under 2014 med Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost som projektledare. 

Vildsvinsförvaltning i Småland
Vildsvinsförvaltning i Småland var ett projekt med syfte att skapa samverkan och samförstånd mellan jägare och markägare i frågan vildsvin med fokus på att hitta lösningar. Projektet genomfördes av LRF Sydost och Ulf Rosander var projektledare.