Har du själv en idé om vad eller hur vi bör arbeta? Hör då gärna av dig och berätta! Vill du veta mer om någon satsning, kontakta då projektledaren. 

Kött i Kalmar län
Som en del i den stora satsningen på Proteiner i fokus, ett samarbetsprojekt i Kalmar län, startar nu LRF Sydost Kött i Kalmar län som vänder sig till köttföretagare i länet som vill utvecklas. Satsningen drar i gång i november 2016.
Första ledet är en kartläggning av köttföretag i länet. Vi söker därför nu nöt-, gris-, får- och kycklingproducenter som är intresserade av att utvecklas och hitta nya vägar för tillväxt.
Intresserad? Hör av dig till Rose-Marie Winqvist, tel 0480-496406 eller epost rose marie.winqvist@lrf.se
Läs mer


Avslutade projekt

Kött Kronoberg
Projektet Kött Kronoberg avslutas den sista oktober 2016 men kommer att leva vidare i form av en ekonomisk förening som är under bildande. Det blir en konstellation mellan köttproducenter, coop- butiker, förädlare och transportör (Smålands skafferi). Samtidigt förbereds möjligheten att fler producenter ska kunna ansluta sig. Då Ello slakteri i Lammhult vill ansluta sig kan nötslakten hamna i Kronobergs län.

- Köttet har sålt mycket bra och det finns ett stort intresse från fler butiker och restauranger att vara med. Satsningen har fungerat bättre än förväntat, inte minst då vi fått logistiken att fungera, säger Claes Lövgren som varit projektledare.

Projektet vände sig till alla köttproducenter och till förädlingsindustrin med tre mål - hitta logistiklösningar, ta fram ett varumärke och öka stoltheten för kött från länet. 

Projektet finansierades av LRF och statliga utvecklingsmedel genom Region Kronoberg, där satsningen ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

Projektledare Claes Lövgren 
Tel 073 2007673, claes.lovgren@lrf.se

 

2016
Integration på landsbygden
Med anledning av flyktingtillströmningen har ett antal kommuner i Kalmar län startat en förstudie i integration. Kommuner som ingår är Mönserås (projektägare), Hultsfred, Högsby, Torsås och Mörbylånga.

Kommunerna köper projektledning av LRF Sydost för att komma åt det
gröna näringslivet. Förstudiens syfte är att ta reda på vad företagare
behöver veta för att ta emot praktikanter och vad de nyanlända behöver
veta.
I förstudien har det gröna näringslivet i kommunerna inventerats.
Studieresor och aktiviteter för olika målgrupper anordnas.
Förstudien, som pågått sedan september 2015, avslutas med seminarium i maj 2016.
Projektledare Helene Lantz tel 0470-703655 helene.lantz@lrf.se

 

2014

Ung & Grön i Sydost 

Vänder sig till unga inom de gröna näringarna som vill starta, driva och utveckla företag på landsbygden. 
Projektledare Camilla Logarn tel. 0470-70 36 56
Projektet avslutas vid årsskiftet 2014/2015 och finansieras via EU
Hä kan du se en kort film om projektet Ung & Grön i Sydost

Viltstammar i balans i ett förändrat klimat
Vänder sig till markägare och jägare med mål att få till en dialog och kunskapsutbyte kring vilt- och produktionsfrågor. 
Projektledare Helene Lantz  tel. 0470-70 36 55
Projektet avslutas vid årsskiftet 2014/2015 och finansieras via EU

Skogsgris på tallriken
Vill lyfta vildsvinets potential för butik och restaurang kan skapa lönsamhet i olika led samt minska skadorna genom ett ökat jakttryck. 
Projektledare Rose-Marie Winqvist tel. 0480-49 64 06
Projektet avslutas vid årsskiftet 2014/2015