Har du själv en idé om vad eller hur vi bör arbeta? Hör då gärna av dig och berätta! Vill du veta mer om någon satsning, kontakta då projektledaren. 

PÅGÅENDE PROJEKT: 

Livsmedelsutveckling Sydost och Kött i Kalmar län

Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus är en del av  Kalmar läns livsmedelsstrategi. Projektet drivs av Regionförbundet i Kalmar län i samverkan med Almi Företagspartner Kalmar län, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Linnéuniversitetet, LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län samt Sveriges Lantbruksuniversitet och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Läs mer under www.rfkl.se/livsmedelsutveckling

Som en del i satsningen Livsmedelsutveckling Sydost - Proteiner i fokus, driver LRF Sydost delprojektet Kött i Kalmar län. Projektet vänder sig till köttföretagare i länet (producent, förädlare, handlare, restauratör mm) som vill utvecklas och satsningen som drog igång under november 2016 ska rulla fram till sommaren 2018.

Är du intresserad? Hör då av dig till Ylva Gustafsson, tel 0470-70 36 61 eller epost ylva.gustafsson@lrf.se

Projektet finansieras delvis via EU.

 

Viltstsammar i balans 2.0
Under november 2017 startar projektet Viltstammar i balans 2.0 
Projektet omfattar Småland och Blekinge och kommer att rulla till 2020.
Ulf Rosander är projektledare och fokus i projektet ligger på att öka kunskapen inom viltförvaltningen, så att det skapas en röd tråd från nationella riktlinjer till operativt, lokalt arbete i älgförvaltningen. En viktig del av projektet handlar därför om utbildningar mot olika målgrupper. Projektet genomförs med experter från LRF, Södra, Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen och är en fortsättning på det framgångsrika projektet Viltstammar i balans i ett förändrat klimat som rullade för några år sedan. Projektet finansieras genom landsbygdsprogrammet.
Läs mer om projektet här. 

 

Häst i Sydost 
Under januari 2018 startade projektet Häst i Sydost upp. Häst i Sydost vänder sig i första hand till hästföretagare, en grupp som LRF behöver lyfta mer i sitt arbete och vars behov vi behöver bli bättre på att möta. Fokus i satsningen handlar om att på olika sätt skapa bättre förutsättningar för denna grupp av företagare. Aktiviteter kommer att utgå ifrån tre olika områden: kompetensutveckling inom olika aspekter av företagande, samverkan mellan aktörer inom branschen samt nätverkande med andra branscher för att utveckla besöksnäringen.

Projektet finansieras genom SydostLeader och LRF och ska rulla under tre år. Projektområdet omfattar kommunerna i Blekinge län, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge i Kronobergs län samt Nybro, Torsås och Emmaboda i Kalmar län. Även om du inte tillhör någon av de uppräknade kommunerna, så är du som hästföretagare ändå välkommen att delta i aktiviteterna.

Vill du veta mer? Ta då kontakt med maria.hjelm.nilsson@lrf.se eller gå in på facebooksidan Häst i Sydost, där kommer information att uppdateras löpande.

     


AVSLUTADE PROJEKT:

Kött Kronoberg
Projektet Kött Kronoberg vände sig till köttproducenter och förädlingsindustri med tre mål: hitta logistiklösningar, ta fram ett varumärke och öka stoltheten för kött från länet. Projektet finansierades av LRF och statlliga utvecklingsmedel genom Region Kronoberg, där stasningen ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Projektet avslutas under hösten 2016.

Integration på landsbygden
Under 2015 - 2016 genomfördes Integration på landsbygden, en förstudie med syfte att ta reda på dels vad företagare i det gröna näringslivet behöver veta för att ta emot praktikanter och dels vad nyanlända behöver veta för att kunna komma som praktikanter till gröna företag. Bakom studien fanns fem kommuner i Kalmar län: Mönsterås (projektägare), Hultsfred, Högsby, Torsås och Mörbylånga. Projektledarskapet fanns hos LRF Sydost genom Helene Lantz och under studiens gång inventerades det gröna näringslivet i kommunerna, studieresor och olika aktiviteter för målgrupperna anordnades även.  

Ung & Grön i Sydost 

Projektet Ung & Grön i Sydost vände sig till unga inom de gröna näringarna med fokus på att starta, driva och utveckla företag på landsbygden. Camilla Logarn, LRF Sydost var projektledare och projektet finansierades via EU. Här kan du se en kort film om projektet Ung & Grön i Sydost

Viltstammar i balans i ett förändrat klimat
Viltstammar i balans var ett projekt som vände sig till markägare och jägare med målet att få till en dialog och ett kunskapsutbyte kring vilt- och produktionsfrågor. Bakom projektet stod LRF Sydost, Södra Skogsägarna och Svenska Jägareförbundet, projektledare var Helene Lantz, LRF och projektet finansierades via EU. Under projektet genomfördes ett stort antal utbildningar och en framtidsmässa i Kosta hölls även.   

Skogsgris på tallriken
Projektets syfte var att lyfta vildsvinets potential för butik och restaurang och skapa lönsamhet i olika led samt minska skadorna genom ett ökat jakttryck.  Projektet finansierades via EU och rullade under 2014 med Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost som projektledare. 

Vildsvinsförvaltning i Småland
Vildsvinsförvaltning i Småland var ett projekt med syfte att skapa samverkan och samförstånd mellan jägare och markägare i frågan vildsvin med fokus på att hitta lösningar. Projektet genomfördes av LRF Sydost och Ulf Rosander var projektledare.