Som en del i den stora satsningen Livsmedelsutveckling Sydost och projektet Proteiner i fokus, ett samarbetsprojekt i Kalmar län, startar nu LRF Sydost Kött i Kalmar län som vänder sig till köttföretagare i länet som vill utvecklas, det innebär köttproducenter inom nöt, gris och får, förädlare, restauranger, handel och offentliga kök.

Första ledet är en kartläggning av köttföretag i länet. Vi söker därför nu nöt-, gris- och fårproducenter som är intresserade av att utvecklas och hitta nya vägar för tillväxt.

Om du är intresserade av att vara med, hör av dig snarast till Rose-Marie Winqvist, tel 0480-496406 eller epost rose-marie.winqvist@lrf.se

Köttprojektet med arbetsnamnet ”Kött i Kalmar län” startas i oktober 2016 och kommer att pågå till och med hela 2017.

Det stora samarbetsprojektet ”Proteiner i fokus” med 13 miljoner i potten (varav hälften är medfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden), är ett led i livsmedelsstrategin för Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län är projektägare i samarbete med LRF Sydost, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Linnéuniversitetet, SLU och Almi Företagspartner Kalmar län ab. Att ha både SLU och Linnéuniversitetet med sig innebär mycket expertkunskap att dra nytta av i köttprojektet för Kalmar län.