Skog och vilt - vad vill LRF?

Skog och vilt är frågor som berör väldigt många människor, allt från företagare, markägare och jägare till motionärer, biologer och bilister - alla med olika synsätt och tankar. LRF villl i sitt arbete föra fram de perspektiv som människor som bor och verkar på landsbygden har och arbeta för att de ska kunna fortsätta bo och verka under goda villkor och förutsättningar.

LRFs policy i viltfrågor

LRFs älgpolicy
LRFs vildsvinspolicy
LRFs rovdjurspolicy, se pdf till höger

Länsstyrelser i regionen

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Blekinge län