Skog och vilt - vad vill LRF?

Skog och vilt är frågor som berör väldigt många människor, allt från företagare, markägare och jägare till motionärer, biologer och bilister - alla med olika synsätt och tankar. LRF villl i sitt arbete föra fram de perspektiv som människor som bor och verkar på landsbygden har och arbeta för att de ska kunna fortsätta bo och verka under goda villkor och förutsättningar.

LRFs policy i viltfrågor

LRFs älgpolicy
LRFs vildsvinspolicy
LRFs rovdjurspolicy, se pdf till höger

Nyheter

2017-04-22
LRF föreslår lagändring om utfodring

2017-04-21
Nytt skog- och viltprojekt har beviljats

2017-04-21
Antalet lodjur ökar i regionen

2017-04-11
Tid för inventering av älg

2017-04-10
Så upplåter du din mark för jakt - ny mall för jaktavtal

2017-01-30
Ny webbsida med rovdjursinformation

2016-12-19
Skrivelse till länsstyrelserna om olaglig utfodring av vilt. Se pdfer till höger.

2016-10-24
Så jobbar LRF med rovdjursfrågan

2016-10-14
Forskning på stödutfodring och kalvvikt

2016-09-30
Vad gör LRF i rovdjursfrågorna?

2016-09-28
Helena Jonsson - fritidsjak viktigare än jord- och skogsbruk?

2016-06-28
LRF Sydost välkomnar förslag om förbud av utfodring

Länsstyrelser i regionen

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Blekinge län

Kontakt

Sven Bergman, Kommungrupper, infrastruktur och äganderätt
Telefon: 0492-28831
E-post: sven.bergman@lrf.se