Har du frågor kring torkan och torkans konsekvenser så har du följande kontaktpersoner:

 • Håkan Lundgren, ordförande LRF Sydost, 070-657 25 22
 • Roger Gustafsson,  ordförande Mörbylånga kommungrupp 073-9786377
 • Ann-Cathrine Carlsson, djuromsorg och krisberedskap 070-329 25 64 0470-70 36 54

Under rubriken Är du rustad för vattenbrist? hittar du information om:

 • Hur man gör en handlings-/krissplan för sin vattenförsörjning
 • Checklista/krisberedskapsplan
 • Tillstånd och anmälan till länsstyrelsen
 • Frågor och svar om vattenuttag
 • Tips från andra lantbrukare vad de har gjort

Under rubriken Vad kan jag göra för att klara av foderbristen? hittar du information om:

 • Riks samlade information om torkan och hur LRF jobbar
 • Checklistor på vad jag kan göra vid torka
 • Länkar till hemsidor och sidor på sociala medier som förmedlar foder och betesmarker
 • Information och kontaktuppgifter till Omsorgsgrupper och Bondekompisar 
 • Länk till respektive Länsstyrelse i Kalmars, Kronoberg och Blekinge för information om torkan och foderbrist

Under rubriken Vad gör LRF och LRF Sydost i torkan? hittar du information om:

 • Vad LRF vidtar för åtgärder nationellt 
 • Vad LRF Sydost gör på ett regionalt och lokalt plan.