Under några år har grundvattennivån sjunkit kraftigt med följden att många brunnar sinat. Förra året var läget allvarligt på Öland, i år är nivåerna mycket under de normala i hela sydöstra Sverige.

Situationen beror i första hand på nederbördsunderskott. Eftersom det inte kommit tillräckligt med nederbörd under vintern, som är den tid på året då grundvattennivåerna kan fyllas på, befaras situationen bli än värre i år, framförallt för de som inte har kommunalt vatten. 

Lantbrukare med stora djurbesättningar får störst problem när brunnarna sinar. En ko dricker cirka 100 liter vatten per dag. 

Det är lantbrukarens eget ansvar att se till så djuren får tillräckligt med vatten.

Samtidigt är risken för foderbrist stor då betesvallarna inte ger tillräckligt med foder på grund av lite regn. Lagren är ofta tömda från förra årets skörd som för många också blev dålig i torkan och att möjligheten att köpa foder är liten

Gör en handlingsplan
Vi uppmanar alla lantbrukare med djurbesättningar att lägga upp en krisplan. Till höger kan du ladda ned en checklista med  frågor som hjälper dig att göra en krisplan för din vattenförsörjning. Förr eller senare kan vattenbristen drabba alla i regionen. Gör den nu, om vattnet i brunnen sinar är det bra att ha tänkt över möjliga alternativ. 

Vad kan jag som lantbrukare göra?

  • Ta för vana att kolla nivån i vattenbrunnen med jämna mellanrum.
  • Ha extratankar och utrustning i beredskap.
  • Samverka med grannarna.
  • Fler åtgärder i checklistan

Checklista/krisberedskapsplan
Frågor och svar

Tillstånd och anmälan
Vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning. Med husbehovsförbrukning avses vatten för hushållet, vattning av kreatur, stallrengöring och annan vanlig förbrukning i jordbruket. Däremot ingår inte jordbruksbevattning.
Däremot krävs anmälan till länsstyrelsen. Blanketter finns att hämta på följande sidor.
Kronoberg
Kalmar län 
Blekinge 

Foderbrist
Torkan har också fört med sig brist på foder. Betet är dåligt och stödutfodring kan behövas, samtidigt som många har tomma lager efter förra årets dåliga skörd. Fundera på om du har foder inför hösten, annars kan det vara bra att tidigarelägga planerad slakt. Det går inte att förlita sig på att grannen har foder över eller att det finns att köpa när bristen är stor i ett så stort område. Grannsamverkan är viktig, det finns de som har marker som inte betas. 

Har du foder över eller behöver köpa? Förmedling sker på proteintipset.se

Filmer med drabbade lantbrukare i sydostregionen
Foderbrist för Stefan Andersson i Vislanda
Ingemar borrade ny brunn i Alvesta

 

Kontaktuppgifter
Lars-Ove Johansson, regionordförande LRF Sydost
Tel 070-518 38 61, lars.ove.torlarp@lrf.se

Ann-Cathrine Carlsson, krisansvarig på LRF Sydost
Tel 070-329 25 64, ann-cathrine.carlsson@lrf.se

Läs mer: Länsstyrelsen Kalmar län
Frågor och svar

Sverige har vattenbrist - information från KIT