Observera att du kan fylla i såväl valrapport, verksamhetsberättelse som verksamhetsplan digitalt på webben men det går också att skicka in det per e-post till: anna.hakansson@lrf.se eller per post genom att skicka kopia på protokoll och valrapport till: Anna Håkansson, LRF Sydost, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö

Viktiga datum

16 februari
Denna dag måste vi ha fått in era motioner och silvernålsnomineringar till kontoret. Antingen via mail eller post. Motionerna och nomineringar ska skickas till regionkontoret sydost@lrf.se. Motioner som kommer in till kontoret senare än detta datum kommer behandlas som skrivelser!

19 februari
Resterande handlingar valrapport, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan ska vara inlämnat till Anna Håkansson. Antingen digitalt eller via post/mail.
Handlingarna måste komma in i tid för att lokalavdelningen ska bli berättigad de 700:- som delas ut.

23 mars
Regionstämman kommer att ske digitalt den 23 mars, kallelse och information kommer längre fram.

Under "Mina uppdrag" kan du skapa en verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, hämta olika medlemslistor, få en detaljerad lista över nuvarande förtroendevalda och lämna din valrapport.

Dokument och underlag till årsmötet

Material kan du ladda ner under "Relaterat" till höger.
Under punk 12 finns i år en kort film. Tipsa medlemmarna om att titta på filmen om LRFs hållbarhetsarbete. Filmen hittar du här.

Rapportering digitalt (kräver inloggning)

Verksamhetsberättelse,
Valrapport
Verksamhetsplan.