Observera att du kan fylla i såväl valrapport, verksamhetsberättelse som verksamhetsplan digitalt på webben men det går också att skicka in det per e-post till: carin.svensson@lrf.se eller per post genom att skicka kopia på protokoll och valrapport till: Carin Svensson, LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö.

Viktiga datum

15 februari
Denna dag måste vi ha fått in era motioner och silvernålsnomineringar till kontoret. Antingen via mail eller post. Motionerna och nomineringar ska skickas till Carin Svensson. Motioner som kommer in till kontoret senare än detta datum kommer behandlas som skrivelser!

1 mars
Resterande handlingar valrapport, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan ska vara inlämnat till Carin Svensson. Antingen digitalt eller via post/ mail.
Handlingarna måste komma in i tid för att lokalavdelningen ska bli berättigad de 500:- som delas ut.

26 mars
Regionstämma. Regionstämman 2019 kommer att hållas i Tingsryd. AMBs lokaler.

Under "Mina uppdrag" kan du skapa en verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, hämta olika medlemslistor, få en detaljerad lista över nuvarande förtroendevalda och lämna din valrapport.

Dokument och underlag till årsmötet

Material kan du ladda ner under "Relaterat till höger.
Dessutom behöver du underlag till punkt 12:

Hälsning från Palle  
Info folkrörelsedialog

Rapportering digitalt (kräver inloggning)

Verksamhetsberättelse,
Valrapport
Verksamhetsplan.

Folkrörelsedialogen

Just nu genomför LRF en folkrörelsedialog runt om i hela landet. Bakgrunden är ett stämmobeslut från Riksförbundsstämman 2018. LRF vill samla in tankar från medlemmar om hur LRF kan utvecklas som folkrörelse och organisation i framtiden.

För information, klicka här 

Årets lokalavdelning 2019

Nominera gärna er (eller någon annan lokalavdelning) till årets lokalavdelning 2019. Om ni tycker att lokalavdelningen har genomfört ett bra arbete under året är det ett gott argument för att vara med och tävla om att bli årets lokalavdelning 2019. Nomineringen skickar ni till carin.svensson@lrf.se

Har du frågor?

Carin Svensson, LRF Sydost
Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö 
Tel: 0470- 703 657         
E-post: carin.svensson@lrf.se