Skicka in digitalt eller per post
Du kan välja att fylla i valrapport, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan digitalt på webben. Det går också bra att skicka in det per post genom att skicka kopia på protokoll och valrapport till:
LRF Sydost, At: Carin Svensson, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. 

VIKTIGA DATUM: 
Den 16 februari
- denna dag måste vi ha fått in era motioner och silvernåls-nomineringar till kontoret. Antingen via mail eller på post. Motionerna och nomineringar ska skickas till Carin Svensson. Motioner som kommer in till kontoret senare än detta datum kommer behandlas som skrivelser. 

Den 1 mars - Resterande handlingar; valrapport, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska vara inlämnade till Carin Svensson. Antingen digitalt eller via post/mail. Handlingarna måste komma in i tid för att lokalavdelningen ska bli berättigad de 500:- som delas ut. 

Mina uppdrag
Under Mina uppdrag kan du skapa en verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, hämta olika medlemslistor, få en detaljerad lista över nuvarande förtroendevalda och lämna din valrapport. 

Dokument och underlag till årsmötet:
- Checklista
- Protokoll
- Föredragningslista
- Hämta medlemslistor (kräver inloggning)

Övriga dokument:
- Tips för överlämning till ny styrelse
- Hälsning från Palle 
- Gröna hjärtat 
- Silvernål nominering
- Årets lokalavdelning 2018  
- Hedersutmärkelse

Rapportering digitalt: (kräver inloggning)
verksamhetsberättelse 
- valrapport 
- verksamhetsplan

Har du frågor?
Kontakta Carin Svensson
Adress: LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö
Tel: 0470- 703 657               
E-post: carin.svensson@lrf.se