Temat för årets regionstämma är äganderätt och vi kommer att lyfta olika infallsvinklar kring denna fråga genom våra gästföreläsare Isabell Moretti från LRF riks och Harald Säll från Linnéuniversitetet. Vi kommer att ha med oss en moderator som ska hjälpa till i diskussionerna kring motionerna. Sedan vet vi redan nu att det kommer att hända mycket kring valen med en del förnyelse och förändring. Vi får en ny ordförande och två andra ledamöter har annonserat att de inte står till förfogande för omval.

Fullmäktige - anmälan och buss
Du som tillhör vald fullmäktige får stämmhandlingar samt kallelse på posten i  början av mars. Du ser även kallelse i fil här till höger. Det är viktigt att du anmäler dig så att vi vet att du kommer. Kontakta Carin Svensson på carin.svensson@lrf.se eller tel. 0470- 70 36 57 och meddela oss att du kommer senast den 16 mars.

Bra att veta är också att det kommer att vara ont om parkeringsplatser i anslultning till stämmolokalen och att parkeringsavgifter inte ersätts. Vi vill därför rekommendera att ni anmäler er till de bussar som anordnas. Deras rutter och hur du anmäler dig (senast fredag den 16 mars) kan du läsa mer om i kallelsen här till höger. 

Gäster
Om du har fått en inbjudan från oss, så vill vi gärna att du anmäler dig om du kommer! Om du inte har fått någon inbjudan från oss är du förstås ändå varmt välkommen till stämman, men då betalar du självkostnadspris för maten och det är viktigt att du också anmäler dig så att vi kan beställa mat till rätt antal. Anmäl dig senast den 16 mars till Carin Svensson på carin.svensson@lrf.se eller tel. 0470- 70 36 57 och meddela oss att du kommer.

Stämmomaterial
Nytt för i år är att stämmomaterialet till viss del kommer att distribueras via hemsidan. Föredragningslista och motioner med yttranden kommer att skickas ut med post till valda fullmäktige, men resterande material kommer att vara tillgängligt via hemsidan som till exempel årsberättelse och revisionsberättelse. Detta material skickas också ut via mail till dem i vald fullmäktige som har registrerat en mailadress. Det här är ett steg för att kunna effektivisera och spara på onödiga kostnader. Vi har sett att många av våra medlemmar vill ha information på mail istället för post. Vi kommer givetvis erbjuda utskrivet material på plats också.

Du hittar allt stämmomaterial här till höger från och med den 5 mars. 

Det är viktigt att du som är vald kommer! 
Det är väldigt viktigt att du som är vald att åka verkligen kommer till stämman, gör din röst hörd och påverkar LRF. Det är på stämman vi tar fram de strategiska riktningarna och för att det ska kunna ske på demokratisk grund är det viktigt att du kommer, antingen du är nöjd eller missnöjd, och lyfter din åsikt. Sist men inte minst, om du har förhinder är det viktigt att du skickar en vald ersättare.