Totalt inkom 20 motioner till LRF Sydost och behandlades på stämman den 28 mars. 

Motioner som gick vidare till riks (se pdfer till höger): 
Motion 2 Myndigheters behandling av djurnäringen (Föra-Alböke LRF)
Motion 7 Avgifter inom vattenskyddsområde (Mortorp-Karlslunda LRF)
Motion 9 Mjölk till alla barn i förskolan (Järeda-Virserum LRF)
Motion 10 Ersättning vid intrång (Mönsteråsbygdens LRF)
Motion 20 Stärkt skydd av jordbruksmarken (Jämjö LRF)

Skrivelser till riks: 
Motion 1 Gör djurskyddskontroller rättssäkra (LRF Ungdom)
Motion 6 Årets Veterinär (Listerby LRF)
Motion 11 Bondetåg (Tingsås LRF)
Motion 13 Militär övervaksamhet med helikopter (Odesvi LRF)
Motion 14 Förbud för fyrverkerier (Rödeby LRF)
Motion 15 LRFs hemsida (Västra Norrvidinges LRF)

Se alla motioner

I programmet fanns flera förläsare på temat landsbygdspolitik.

 • Sven- Erik Bucht, landsbygdsminister
  Livsmedelsstrategin och landsbygdsstrategin 

 • Marcus Oscarsson, politisk kommentator i TV4
  Politik inför valet 2018

 • Johan Persson - Landsbygdskommitténs ordförande

  samt kommunstyrelsens ordförande (S) i Kalmar
  Landsbygdsstrategins slutbetänkande och hur deras arbete har utformats

 • Thomas Magnusson, ordförande i Copa Cogeca
  Vad är pågång nere i Bryssel?

Se hela programmet

Utmärkelser

Silvernålar, som är LRFs hedersutmärkelse till personer som lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst, tilldelades:

Eleonor Nilsson, Södra Vi- Djursdala. 
Gunilla Karlsson, Kalmarbygdens. 
Börje Olofsson, Virestad 
Svens Andersson, Värends Nöbbele 
Per Brunberg, Listerbyorten

Årets lokalavdelning - Urshult LRF 

Årets kommungrupp - Sölvesborg 

Hedersomnämnandet gick till  - Johan Åhlund, Vickleby, för de insatser han gjort under 2016 i frågan gällande vattenbristen på Öland.