Digital stämma

Till följd av utbredningen av viruset Covid-19 och regeringens uttalande om förbud mot större sammankomster beslutade LRF Sydost att genomföra regionstämman 2020 digitalt. Det blev en snabb men effektiv omställning där målet var att kunna genomföra både val och motionshantering. På mindre än två veckor var systemet igång och alla medverkande hade tränat. Även regionens fullmäktige hade fått möjligheten att testa sin digitala utrustning och uppkoppling mot internet. Resultatet blev långt över förväntan och vi kan säga att den digitala kunskapen hos medlemmarna i Sydost var mycket god!

163 fullmäktige uppkopplade digitalt

163 fullmäktige hade registrerat sig i röstlängden vis SMS när stämman öppnades av sittande ordförande Håkan Lundgren. Gertrud Ivarsson och Sven-Olof Petersson valdes till ordförande respektive vice ordförande för stämman. Därefter tog valberedningens ordförande Emil Pettersson ordet. Alla val genomfördes och motionshanteringen förlöpte väl med en god dialog mellan styrelsen och fullmäktige – via en chatt- och talfunktion i det digitala systemet Teams.

Pristagare

Det som tyvärr inte gick att genomföra och som annars är ett så trevligt inslag är utmärkelserna Årets kommungrupp, Årets lokalavdelning samt de silvernålar som traditionsenligt delas ut. Dessa kommer att tillkännages till nästa års stämma då vi får dubbelt upp.

Valen

Det blev inte så många förändringar i styrelsen utan alla valberedningens förslag fick bifall. Håkan Lundgren blev vald till ordförande för ytterligare en mandatperiod. Vice ordförande Mikaela Johnsson avgick då hennes mandatperiod tog slut. Hennes arbete i riksförbundsstyrelsen tar den tid hon har för arbete med LRF.

IMG_0572.jpg

Den nya styrelsen (Coronastyle) från vänster: Håkan Lundgren, Fredrik Olsson, Håkan Petersson, Fredrik Persson, Roger Gustafsson, Christian Horn, Camilla Hilmersson och Per-Göran Sigfridsson. Saknas på bilden gör Eleonor Nilsson.

Roger Gustafsson ny ledamot i styrelsen

Roger Gustafsson är 52 år och kommer ifrån Gräsgård på sydöstra Öland. Han är gift med Annika och de har två söner John, 26 och Jimmy, 24. I närmare 30 år har de drivit lantbruk tillsammans med inriktning på växtodling, mjölk/kött och lite entreprenad, men för tre år sen sålde de gården på grund av hälsoskäl. Rogers  ingång inom LRF var under sena 90-talet i Ottenbys lokalavdelning, där han idag är vice ordförande. Han blev även engagerad i Mörbylånga kommungrupp några år senare och har varit aktiv där i två omgångar med en paus emellan. Sedan 2017 är han ordförande i kommungruppen.

  • Det som engagerar mig mest är näringspolitiska frågor och äganderätt. Jag tycker också om att lyfta fram lantbrukarnas betydelse i olika sammanhang som till exempel Ostfestivalen där bonden har en framträdande roll, säer Roger Gustafsson.

Motionerna

Av de 16 motionerna som hade kommit in i tid till regionen var det åtta motioner som gick vidare till riksförbundsstämman i maj.

  1. Tidsåtgång. Riksstyrelsen - regionstyrelsen får i uppdrag att utifrån motionens intentioner skriva en motion till riksförbundsstämman
  2. Livsmedelsstrategin - regionstyrelsen får i uppdrag att skriva en motion till riksförbundsstämman med motionen och styrelsens yttrande som grund
  3. Vildsvinsproblematiken - regionstyrelsen får i uppdrag att utifrån motionens intentioner skriva en motion till riksförbundsstämman
  4. Den veterinära situationen i Sverige - regionstyrelsen får uppdrag att skriva en motion till riksförbundsstämman med motionen och styrelsens yttrande som grund och att det i uppdraget även ingår att delar av arbetet sker i samarbete med Sveriges Veterinärförbund i övrigt bifall till styrelsens förslag.
  5. Stoppa Hjortviltet - uppdra till styrelsen att utifrån motionens intentioner omformulerar motionen i syfte att underlätta jakt och skyddsjakt och skickar den till riksförbundsstämman.
  6. Gemensamt kontrollorgan - regionstyrelsen får i uppdrag att skriva en motion till riksförbundsstämman med motionen och styrelsens yttrande som grund och att denna åtgärd inte endast ses som en kostnadseffektivisering utan även används med intentionen att jämna ut de nationella konkurrensvillkor som finns.
  7. I viltvården kommer skogen sekundärt - regionstyrelsen får i uppdrag att skriva en motion till riksförbundsstämman med motionen och styrelsens yttrande som grund.
  8. Krisberedskap - regionstyrelsen får i uppdrag att skriva en motion till riksförbundsstämman med motionen och styrelsens yttrande som grund.

Skrivelser till riksförbundsstämman

Motion nr 1 Mobiltäckning på landsbygden gick vidare som en skrivelse till riks.

Åtgärder på regional nivå

Motioner där åtgärder ska ske på regional nivå blev nummer 7. Vildsvinsproblematiken, där styrelsen fick i uppdrag att fortsätta arbetet kring vildsvinsfällor och påverkansarbetet gentemot politiker, samt att undersöka möjligheter att söka pengar ur länens viltvårdsfonder till utbildning i fällfångst av vildsvin.

Styrelsen fick också i uppdrag från motion 16. Betesskador på skog att fortsatt verka för att markägarnas inflytelse inom älgförvaltningen stärks.

På den här länken kan du se hela stämman i sin helhet

https://www.youtube.com/watch?v=Z_xo8SiXUhk