Program:

08.00 Fullmäktigeanmälan öppnar
09.00 Välkommen
           Håkan Lundgren, ordförande LRF Sydost
           Karin Eickhoff, regionchef
Stämman öppnas
Stämmoförhandlingar (valen)
Prisutdelningar 2020

10.30 Fika

Föreläsning
Stämmoförhandlingar (motioner)
Prisutdelningar 2021

ca 14.00 Avslut

Fullmäktige:

I år arrangeras stämman digitalt via Microsoft Teams och röstning sker via det digitala voteringssystemet CT. För att kunna delta och rösta på stämman behöver du tillgång till en dator och en smartsphone/platta.

Möteslänk och detaljerad instruktion kring voteringssystem kommer att skickas ut i ett separat utskick till dig som fullmäktige närmare stämmodatumet.

Vid förhinder måste du själv kalla din ersättare. Du ansvarar för att din ersättare får del av stämmohandlingarna. Meddela din ersättare till anna.hakansson@lrf.se senast fredagen den 12 mars.

Stämmohandlingarna hittar du här!

Anmälan för dig som gäst:

Du som extern gäst eller medlem är också välkommen att delta på stämman. Anmäl ditt deltagande senast 12 mars till anna.hakansson@lrf.se. Möteslänk till stämman skickas ut efter anmälan till den e-post som angetts. 

Vad har hänt under året 2020 i LRF Sydost?

 

Gå till denna Sway