Regionförbundsstämman i Sydost bjöd under 2019 på en intensiv och spännande dag. 23 motioner hanterades varav nio handlade om vildsvin. Dessutom delades förjänsttecken ut och fullmäktige och gäster fick möjlighet att lyssna till gästföreläsarna Palle Borgström, förbundsordförande LRF och Hilda Runsten - miljö- och klimatexpert LRF Riks. 

Stämman valde regionstyrelse i enlighet med valberedningens förslag:

Håkan Lundgren, Gamleby, Västervik (omval 2 år) samt ordförande 1 år.

Per-Göran Sigfridsson, Förlösa, Kalmar (mandat till 2020)

Mikaela Johnsson, Hamneda, Ljungby (mandat till 2020)

Fredrik Persson, Fridlevstad, Karlskrona (omval 2 år)

Christian Horn, Växjöortens, Växjö (omval 2 år)

Camilla Hilmersson, Älmeboda, Tingsryd (omval 2 år)

Eleonor Nilsson, Södra Vi- Djursdala, Vimmerby fyllnadsval på ett (1) år för Magnus Alvelid som önskat avgå under mandatperioden. 

Fredrik Olsson, Sydöstra Öland, Mörbylånga Alvesta (1 år) - representant LRF Ungdomen ordinarie

Håkan Petersson, Torhamn, Karlskrona (suppleant, 1 år) - representant LRF Ungdomen suppleant

Avtackade:

  • Therese Stjärnkrans, Alvesta
  • Ellen Olovsson, Västervik                                    
  • Magnus Alvelid, Borgholm
  • Lena Persson, Lofta, Västervik
  • Lars-Erik Karlsson, Södra Ljunga, Ljungby

 

Hilda Runsten, klimat- och hållbarhetsexpert LRF

Under stämman höll Hilda Runsten ett mycket uppskattat föredrag om jordbrukets klimatpåverkan! Här hittar du de bilder som hon visade. Kommer ni i håg att hon sa att om vi enbart skulle leva på vad naturen ger, som bär, svamp och frukt så skulle vi kunna föda 40 000 människor per år!

Hilda Runstens klimatpresentation 2019

Så här gick det för motionerna:         

De motioner som gick vidare till riks:

1 Minska vildsvinsstammen!
2 Stoppa vildsvinsinvasionen nu!
5 Vildsvin
7 Vildsvinsproblematiken
8 Viltet i skogs och mellanbygder
9 Ljuders sista mjölkbonde
10 Flödet i större vattendrag
14 Klimatdebatten
17 Vad är det man lär sig om svensk jord
18 Sätt stopp för ligorna
19 Ändring av grundlagen

Motioner som blev skrivelser till riks:

6 - Håll ned viltstammarna
12 - Dieselskatt

Motioner där åtgärder ska ske på regional nivå:

12 - Dieselskatt
(LRF Sydost fortsätter att lyfta frågan om sänkt dieselskatt vid alla möten med riksdagspolitikerna)

15 - Klimatet
(regionstyrelsen tar uppdraget att klimatdebatten ska prioriteras och sättas högt på agendan.)

20 - Fastighetsägaren och minerallagen
(regionstyrelsen får i uppdrag att ta kontakt med regionala riksdagsledamöter och bjuda in dem till ett möte gällande prospektering och minerallagstiftning)

21 - Strandskydd och äganderätt
( regionstyrelsen fortsätter ha kontakt med högsta ledningen hos våra tre länsstyrelser under 2019 gällande strandskyddsfrågorna, regionstyrelsen arbetar vidare med strandskyddsfrågorna hos våra kommuner tillsamman med våra kommungrupper)

Har du frågor om stämman? Kontakta Carin Svensson carin.svensson@lrf.se 0470-70 36 57