Regionförbundsstämman i Sydost bjöd under 2018 på en intensiv och spännande dag. 25 motioner hanterades och styrelsen förnyades. Dessutom delades förjänsttecken ut och fullmäktige och gäster fick möjlighet att lyssna till gästföreläsarna Isabell Moretti från LRF riks och Harald Säll från Linnéuniversitetet på tema Äganderätt. 

Material om klimat, miljö och äganderätt
Material från Isabell Moretti hittar nu bland filerna här till höger under rubriken: Miljö, klimat och äganderätt. En moderator, Ida Eriksson, höll samman dagen. 

Förnyelse i styrelsen
LRF Sydost välkomnar Håkan Lundgren, Gamleby som ny ordförande i LRF Sydosts regionstyrelse. Håkan Lundgren, tidigare vice ordförande i LRF Sydost, tar med erfarenhet och engagemang över rollen som ordförande. Håkan är mjölkproducent utanför Gamleby och har funnits med i regionstyrelsen i 13 år. I sitt tal då han tackade för förtroendet att få axla detta uppdrag pratade han bland annat om vikten av att arbeta med äganderätt, företagsvillkor och även vattenfrågor. LRF är en viktig kraft för det gröna näringslivet och ska fortsätta att vara det även framöver. Se presentationsfilmen om Håkan Lundgren här! 

Styrelsen förnyades också genom följande ledamöter: Magnus Alvelid från Långlöt, Camilla Hilmersson från Älmeboda och Mikaela Johnsson från Hamneda. Christian Horn, Åryd som tidigare suttit på ett mandat från LRF Ungdom Sydost går dessutom in som ordinarie ledamot i styrelsen.

Motioner
Under dagen debatterades 25 motioner som handlade om allt från vildsvin och stölder på landsbygden till kommunikation och möjligheten att skapa ett sakpolitiskt program för organisationen. Hur det gick med motionerna då?  

Motioner som gick vidare till riksförbundsstämman: 
Motion 2 Enskilda vägar (Kalmarbygdens LRF)
Motion 7 Utbilda för framtiden (Växjöortens LRF)
Motion 10 Svenskt kött på restaurang (Järeda Virserum LRF)
Motion 20 Socialförsäkringslagarna (Mortorp Karlslunda LRF)
Motion 25 Organisationsanalys (regionstyrelsen LRF Sydost)

Skrivelser till riks: 
Motion 6 Sakpolitiskt program (Växjöortens LRF)
Motion 8 Veterinärvårdsapp för lantbrukets djur (Torhamns LRF)
Motion 14 Förprövning (Urshults LRF)
Motion 21 Solenergiskatt (Alvesta LRF)
Motion 22 Jordbruksverkets företagsstöd (Alvesta LRF)
Motion 24 Kommunikation (LRF Ungdom Sydost

Övriga åtgärder:

Motion 4: Att ge regionförbundsstyrelsen i uppdrag att omgående ta upp frågan i motionen med alla berörda länsstyrelser och regioner.

Motion 5: Att regionförbundsstyrelsen får i uppdrag att i alla de forum som vi kan styra över, till exempel våra Gröna sidor i Land, Sydostextra och på hemsidan ska uppmana till bortrensning av gammal taggtråd och gamla elstängsel i markerna.

Motion 16: Att LRF Sydost fortsätter sitt påverkansarbete för ett förbud mot utfodring.
Att LRF Sydost intensifierar arbetet för att öka kunskapen kring vikten av skrivna avtal som ett led för att få bort den ohämmade utfodringen.

Motion 17: Att LRF Sydost arbetar för att bilda en arbetsgrupp/tankesmedja inom ramen för regionala skogsstrategin.
Att arbetsgruppen/tankesmedjan får i uppdrag att se över de incitament som skogsägare behöver för att kunna leverera både virke och naturvård med god lönsamhet.

Motion 18-19: Att ge regionstyrelsen i uppdrag att kontakta regionens riksdagsledamöter och påtala LRFs position i denna fråga.

Motion 23: Att regionförbundsstyrelsen ska arbeta tillsammans med kommungrupper och lokalavdelningar för att kommunernas egna kortsiktiga intressen inte får leda till att åkermark exploateras och tas ur produktion för all framtid.

Förtjänsttecken
Årets Lokalavdelning: Högsby-Fagerhult
Årets kommungrupp: Oskarshamn

Silvernålar:
Lars-Ove Johansson från Lagan
Sofia Hidling från Torhamn
Margareta Johansson från Åseda
Ralf Johansson från Torsås
Magnus Johansson från Mörlunda-Tveta
Anna Lena Wilén från Ottenby
Bo Svensson från Vrå

Ung Växtkraft från Länsförsäkringar Kalmar:
Niklas Petersson, Ventlige, Öland
Ung Växtkraft från Länsförsäkringar Kronoberg:
Nils Johansson, Tveta utanför Växjö

Avtackning
Lars-Ove Johansson, som haft ordföranderollen i LRF Sydost under åtta år, avtackades också tillsammans med Per Petersson, Sofia Hidling och Theresia Wallden, som lämnar styrelsen.