Styrelsen i LRF Ungdom

Läs mer

Filip Axelsson, LRF Ungdom Sydost

Filip Axelsson Ordförande

Utskottet äganderätt 076-8433577
Ellen Olovsson, LRF Ungdom Sydost

Ellen Olovsson vice ordförande

Utskottet för företagande 070-735 74 02
Håkan Petersson, LRF Ungdom Sydost

Håkan Petersson

Utskottet äganderätt 076-8145100 0455-51024
Elin Jonasson, LRF Ungdomen Sydost

Elin Jonasson

Utskottet företagande 0722-109554 .
Erica Axelsson, LRF Ungdom Sydost

Erica Axelsson

Utskottet medlem och organisation 0768-006 432
Dennis Andersson, LRF Ungdom Sydost

Dennis Andersson

Utskottet medlem och organisation 0705-320 696
Fredrik Olsson, LRF Ungdom Sydost

Fredrik Olsson

Utskottet jakt och vilt 0701-446 776
Sofie Karlsson, LRF Ungdomen Sydost

Sofia Karlsson

Utskottet jakt och vilt 0738-220 265