Styrelsen i LRF Ungdom

Läs mer

Filip Axelsson, LRF Ungdom Sydost

Filip Axelsson Ordförande

Utskottet för intern påverkan 076-8433577
Ellen Olovsson, LRF Ungdom Sydost

Ellen Olovsson vice ordförande

Utskottet för företagande 070-735 74 02
Håkan Petersson, LRF Ungdom Sydost

Håkan Petersson

Utskottet för politik och omvärld 076-8145100 0455-51024
Elin Jonasson, LRF Ungdomen Sydost

Elin Jonasson

Utskottet för intern påverkan 0722-109554 .