Sydosts styrelse 2021 teambild.JPG

Regionstyrelsen i LRF Sydost

Regionstyrelsen består av åtta ledamöter samt en suppleant för LRF Ungdomen.

Styrelsen LRF Sydost 2020

Roger Gustafsson Ordförande

Ansvarig: Länsstyrelser, Regioner, Vatten, Greppa Näringen och Krisberedskap 073-978 63 77
Eleonore Nilsson stående glad.jpg

Eleonor Nilsson Vice ordförande

Ansvarig: Kommungrupper, Studieförbundet Vuxenskolan, Bonden i skolan och medlemsutveckling 070-6968724
Per-Göran Sigfridsson liggande.jpg

Per-Göran Sigfridsson

Ansvarig: Livsmedelsstrategierna och offentlig upphandling, Energi -affärsutveckling, Företagande, Djurskydd/djuromsorg 0733-666 275
Christian Horn stående.jpg

Christian Horn

Ansvarig: Äganderätt, infrastruktur, lokalavdelningar och organisatorisk utveckling 070-234 46 42
Anette Giselsson

Anette Giselsson

Ansvarig: Skog och Klimat, hållbarhet, miljö 070-566 73 95
Johan Refónd stående glad.jpg

Johan Refónd

Ansvarig: Jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling 076-808 98 36
Fredrik Persson stående glad.jpg

Fredrik Persson

Ansvarig: Viltfrågor och Hästföretagande 073-3764449
Håkan Petersson liggande allvarlig.jpg

Håkan Petersson

Ungdomsrepresentant LRF Ungdomen Sydost - ordinarie ansvarig: LRF Ungdomen, Innovation och forskning, Arrende frågor 076-8145100
André Torstensson stående allvarlig.jpg

André Torstensson

Ungdomsrepresentant LRF Ungdomen Sydost - suppleant ansvarig: Utbildning, Jobba Grönt, kommunikation och Sociala medier 073-0376058