Håkan Lundgren, LRF Sydost, 2018

Styrelsen i LRF Sydost

Regionstyrelsen består av åtta ledamöter samt en suppleant för LRF Ungdomen.

Håkan Lundgren, ordförande, regionstyrelsen Sydost

Håkan Lundgren Ordförande

Ansvarig: skog, krisberedskap, medlemsutveckling och kommungrupper 070-657 25 22 0493-512 46
Mikaela Johnsson

Mikaela Johnsson Vice ordförande

Ansvarig: CAP/jordbrukspolitik, vatten, hållbarhet och miljö samt sociala medier 070-674 39 51 0372-550 25
Per-Göran Sigfridsson, regionstyrelsen, Sydost

Per-Göran Sigfridsson

Ansvarig: djurskydd/djuromsorg, kontroll/tillsyn, energi, företagande och livsmedelsstrategi Kronoberg 0733-666 275 0480-604 74
Fredrik Persson, regionstyrelsen, Sydost

Fredrik Persson

Ansvarig: viltfrågor och hästföretagande 073-3764449
Therese Stjärnkrans, regionstyrelsen, Sydost

Therese Stjärnkrans

Ansvarig: innovation, äganderätt och landsbygdsutveckling 073-8370505
Christian Horn, regionstyrelsen, Sydost

Christian Horn

Ansvarig: lokalavdelningar, strategiskt påverkansarbete, sociala medier 070-234 46 42
Magnus Alvelid, regionstyrelsen, Sydost

Magnus Alvelid

Ansvarig: Livsmedelsstrategi Kalmar län, Länsstyrelserna - utbetalningsläget 070-869 89 03
Camilla Hilmersson, regionstyrelsen, Sydost

Camilla Hilmersson

Ansvarig: Myndighetsutövning/MKB-process, livsmedelsstrategi Blekinge 070-631 44 12
Ellen Olovsson, LRF Ungdom Sydost, 2018

Ellen Olovsson

suppleant LRF Ungdom Sydost Ansvarig: naturbruksgymnasier och Jobba grönt 070-735 74 02