Håkan Lundgren

Regionstyrelsen i LRF Sydost

Regionstyrelsen består av åtta ledamöter samt en suppleant för LRF Ungdomen.

Håkan Lundgren, ordförande, regionstyrelsen Sydost

Håkan Lundgren Ordförande

Ansvarig: länsstyrelser och regionförbund, skog, krisberedskap, Greppa Näringen, medlemsutveckling 070-657 25 22
Mikaela Johnsson

Mikaela Johnsson Vice ordförande

Ansvarig: CAP/jordbrukspolitik, vatten och sociala medier 070-674 39 51
Per-Göran Sigfridsson, regionstyrelsen, Sydost

Per-Göran Sigfridsson

Ansvarig: djurskydd/djuromsorg, kontroll/tillsyn, energi, företagande och livsmedelsstrategier och offentlig upphandling 0733-666 275
Fredrik Persson, regionstyrelsen, Sydost

Fredrik Persson

Ansvarig: viltfrågor och hästföretagande 073-3764449
Christian Horn, regionstyrelsen, Sydost

Christian Horn

Ansvarig: lokalavdelningar, strategiskt påverkansarbete, medlemsutveckling, skog, kommunikation och sociala medier 070-234 46 42
Eleonor Nilsson

Eleonor Nilsson

Ansvarig: Kommungrupper, sociala medier och  landsbygdsutveckling 070-6968724
Camilla Hilmersson, regionstyrelsen, Sydost

Camilla Hilmersson

Ansvarig: Klimat och hållbarhet, äganderätt och MKB-utbetalningar/process 070-631 44 12
Fredrik Olsson, LRF Ungdom Sydost, 2018

Fredrik Olsson

Ungdomsrepresentant LRF Ungdomen Sydost - ordinarie Ansvar: LRF Ungdomen, äganderätt, innovation/forskning/rådgivning 0701-446 776
Håkan Petersson

Håkan Petersson

Ungdomsrepresentant LRF Ungdomen Sydost - suppleant Ansvar: Naturbruksgymnasier, Jobba grönt, universitet och högskolor, BiS 076-8145100