Program för träffarna

OBS! Webinarierna är öppna för både medlemmar och icke-medlemmar och spelas in!

8 mars kl.18.30 - 20.00 - Informationsmöte om det höga kostnadsläget

Välkommen på informationsmöte angående det höga kostnadsläget på insatsvaror och effekterna för den svenska livsmedelsproduktionen. Vi har fått många frågor och motioner i ämnet och har därför bjudit in LRFs förbundsordförande Palle Borgström och Lars-Erik Lundqvist, expert på näringslivsfrågor till ett exklusivt medlemsmöte för medlemmar i LRF Jönköpings län och LRF Sydost.

Se webbinariet i efterhand här.

------------------------------------------------------------------------

30 mars kl 19.00 - 21.00 - Offentlig upphandling

Staten, kommuner och regioner upphandlar för närmare 800 miljarder kronor varje år. Idag finns en stolthet och vilja, både bland politiker och konsumenter, att stötta lokalt producerad mat mer än tidigare. I samhället pågår intensiva klimat- och hållbarhetsdebatter, varför det är viktigt att lyfta fram det gröna näringslivet och vad vi kan bidra med. Auni Hamberg från LRF riks håller ihop kvällen. Välkommen!

Webbinariet spelades inte in - Se Auni Hanbergs presentation här. Offentliga måltider.pdf

------------------------------------------------------------------------

5 april kl.18.30 - 20.00 - Jordbrukspolitiken från 2023 – så kommer den att påverka dig!

Välkomna på informationsmöte med LRFs expert Sofia Björnsson som beskriver den nya jordbrukspolitiken, hur LRF arbetat med frågan och hur det kommer att påverka dig som lantbrukare. 

Se webbinariet i efterhand här.

------------------------------------------------------------------------

19 april kl.18.30 - 20.00 - Politiken i skogen. Vad vill du veta?

Just nu är det mycket som händer inom skogspolitiken. Vi vet att det finns mycket frustration och frågor hos våra medlemmar kring detta ämne. Under kvällen guidar vi dig inom en del av den aktuella skogspolitiken, bland annat artskyddsförordningen. Och du får också möjlighet att ställa frågor om det som du oroar dig över eller vill få bättre koll på. I anmälan kan du skriva en fråga som du vill skicka med och som vi kan ta upp under kvällen.

Se webbinariumet i efterhand här!

------------------------------------------------------------------------

26 april 2022 kl.18.30 - 20.00 - Så producerar du din egen energi via solceller eller med biogas

Johan Benjaminsson civilingenjör och VD på Gasefuels. Ett företag som ger konsulttjänster kring biogas och driver två biogasmackar. Johan berättar hur du kan producera både el, värme och drivmedel via biogas.

Rosa Özgen Sundin energiexpert och verksamhetsledare på Solar Region Skåne, berättar vad du behöver veta för att kunna komma igång med ditt solprojekt. Målet är att du efter föreläsningen kan så mycket om solkraft så att du självständigt kan bedöma om din verksamhet är redo för solen, initiera ett solprojekt och vet vilka krav du ska ställa på en solcellsinstallatör.

I anmälan kan du skriva en fråga som du vill skicka med och som vi kan ta upp under kvällen.

Se webbinariet i efterhand här.

------------------------------------------------------------------------

3 maj kl.18.30 - 20.00: EU-politiken påverkar dig som företagare - så jobbar LRF för dig i Bryssel

Alla politiska beslut fattas inte här hemma i Sverige utan mycket beslutas i Bryssel. EU-politiken påverkar dig som företagare inom de gröna näringarna. För att kunna bevaka och driva det näringspolitiska arbetet inom EU har LRF därför ett kontor i Bryssel.

Ingrid Rydberg, chef på LRF:s Brysselkontor, berättar om hur arbetet går till och om några av de mest aktuella frågorna just nu; Miljö och klimat, jordbrukspolitiken och effekterna av kriget i Ukraina. 

Se webbinariet i efterhand här

------------------------------------------------------------------------

Har du frågor?

Kontakta Sarah Ejermark sarah.ejermark@lrf.se