LRF Ungdomen i Sydost medverkar på olika arrangemang, ordnar studiebesök och mycket annat. Målet är att ett medlemskap i LRF Ungdomen Sydost är att det ska upplevas som kul, utvecklande och vara en god investering för framtiden. Vill du engagera dig, ta kontakt med någon i styrelsen (länk). Du kan också läsa mer på LRF Ungdomens rikssida

Vi finns på facebook

Gilla oss på facebook där du kan läsa om våra aktiviteter och vår vardag samt ge oss tips och förslag!

Kontakt

LRF Ungdomen styrelseledamöter 

Styrelseprotokoll

Protokoll från LRF Ungdomens styrelsemöten i Sydost kan du få tillgång till genom att kontakta Sarah Ejermark tel. 0480-49 64 02

Kontakt

Sarah Ejermark, Kommunikation, politisk påverkan, materialbokning Kalmar, LRF Ungdom Sydost, medlemsrekrytering
Telefon: 0480-49 64 02
E-post: sarah.ejermark@lrf.se