Styrelsen i LRF Ungdom

Läs mer

Filip Axelsson

Filip Axelsson Ordförande

076-8433577
Håkan Petersson liggande allvarlig.jpg

Håkan Petersson

Ungdomsrepresentant LRF Ungdomen Sydost - ordinarie ansvarig: LRF Ungdomen, Innovation och forskning, Arrende frågor 076-8145100
André Torstensson stående allvarlig.jpg

André Torstensson

Ungdomsrepresentant LRF Ungdomen Sydost - suppleant ansvarig: Utbildning, Jobba Grönt, kommunikation och Sociala medier 073-0376058