Det är många punkter att beakta inför ett sånt här projekt. Till exempel:  

  1. Se till att gå på alla möten som berör projektet. Ju tidigare du är med och påverkar, desto större chans att få fram sina synpunkter. 
  2. Tänk till hur projektet påverkar brukandet av marken vad gäller anslutningsvägar, överfarter. Blir det små, obrukbara områden kvar? 
  3. Tänk på anslutningsvägar och din och övriga trafikanters säkerhet. Stora långsamma maskiner på moderna vägar är ingen optimal lösning för någon. Ej heller många överfarter över vägen. Var kan sidovägar byggas och var ska överfarterna vara? Krävs det kanske en tunnel? 
  4. Hur planeras det för mötesfickor, rondeller med fasade kanter, stolpar, vägbulor och avsmalningar? 
  5. Planeras det för någon samförläggning med el/bredband? Det är ju bra om så mycket infrastruktur som möjligt läggs på samma ställe för att minska intrånget i markerna. 
  6. Dokumentera hur det såg ut innan bygget så att du har bildbevis om det skulle uppstå en skada som ska bevisas. 
  7. Se till att byggprojektet inte breder ut sig. Avställningsytor för maskiner, schaktmassor mm, måste vara avtalade i förväg då dessa ytor kommer bli mycket hårt packade. 
  8. Tänk efter om det är något du behöver? Behöver du ha en packad plan? Ett rensat dike? En rätad väg eller ett gruslass någonstans? Ta en dialog med den som bygger och kolla om det är något ni kan göra när de ändå är på plats. Sådana mervärden kan på sikt vara mer värt för din verksamhet än några kronor i ersättning. 
  9. Om något går fel, acceptera inte att du slussas runt till olika entreprenörer. Det är alltid beställaren, Trafikverkets projektansvarig som har ansvaret. Det är de som beställt jobbet och betalar för det. De ska rätta till det som blir fel och de behöver också veta när deras entreprenörer gör fel. 
  10. Ta kontakt med LRF Konsults intrångsjurister. De kan företräda dig som ombud i förhandlingssituationen. Oftast betalas ombudets kostnader av byggherren. 

Har du frågor om ett vägprojekt som berör dig? Ta kontakt med oss på regionkontoret.  

Kontakt

Carin Hoflund, Regional sakkunnig. Äganderätt & Skog
Telefon: 010-184 25 53
E-post: carin.hoflund@lrf.se
Dan Sandberg, Regional sakkunnig. Viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP
Telefon: 010-184 42 02
E-post: dan.sandberg@lrf.se