3 november - Klimatklivet

- ett stöd som ger dig möjlighet att investera för fossiloberoende och mindre klimatpåverkan!

10 november - LRF:s nationella livsmedelsstrategiarbete

Lars-Erik Lundkvist, LRF-expert konkurrenskraft och regelförenklingar, berättar om aktuella frågor kring livsmedelsstrategin. 

17 november - Aktuella hästfrågor med LRF Häst

- vi tar upp aktuella frågor för dig som är medlem och hästföretagare med Erika Lindberg, LRF Häst och Christina Nyemad, ansvarig Häst LRF Jönköpings län. PPT från webbinariet.

24 november - LRFs juridiska vägledning: det här behöver du veta om jordbruksarrende!

Medverkande: Kajsa Thomsson, jurist och LRFs expert på arrende och hyra och Anna Irani, äganderättsexpert LRF.

 

1 december – Julstämning med regionerna

- träffa ordförandena Roger Gustafsson och Anders Friberg och hör deras tankar om det gångna året och vad 2022 har att bjuda på!