Hänt under 2021:

Arbetet med framtida CAP har befunnit sig i ett intensivt skede där det funnits möjligheter att påverka kommande programperiod som planeras starta 2023. Alla delar av LRF har gjort analyser och jobbar med underlag samt bedrivit påverkansarbete. Regionalt har LRF Sydost & LRF Jönköpings län bland annat jobbat genom Höglandsgruppen.  

Jordbruksverket skickade 18 maj sitt förslag till Näringsdepartementet om hur förstärkningen på 417 miljoner kronor till landsbygdsprogrammet 2021-2022 bör användas. Läs mer om vad LRF anser om förslaget här! 

Träffar med politiska partier

Under hösten intensifierades arbetet med att träffa regionala och riksdagspolitiker. Samtliga riksdagspartier bjöds in, och träffar genomfördes med ett parti åt gången. Läs mer om politikerträffarna här!

LRF Jönköpings län och LRF Sydost bjudit in lokala- och riksdagspolitiker från sina respektive län till samtal ute i fält. Hittills har totalt sex träffar genomförts och fler planeras. Totalt har 50 politiker varit på plats och tagit del av informationen. Jordbrukspolitik var ett av de viktiga ämnena som stod på agendan för dessa möten men även skogsutredningen, artskyddsförordningen samt ägande- och brukanderätten av skog.

Kontakt

Dan Sandberg, viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP
Telefon: 010-184 42 02
E-post: dan.sandberg@lrf.se