MAT 2022 - MAT-rundan i Kronoberg

Datum: 9-18 september 2022

Årets MAT kommer bjuda på allt från den populära MAT-rundan till en hel kunskapsbuffé av intressanta talare, underhållning i Konserthusparken, Småländskt mästerskap i pizzabakning, en MAT-marknad med försäljning på Teatertorget och restaurangveckan UT o ÄT bland länets restauranger.

9-10/9: Kunskapsdagar i Koncerthuset & MAT-marknad på Teatertorget

17-18/9: MAT-rundan kl. 10-17. Nytt för i år är att det kommer att ordnas bussturer vilket gör att fler kan ta del av årets runda. Här hittar du en digital karta över alla besöksmål.

Läs mer om alla aktiviteter på MAT 2022:s hemsida

På MAT2022 kommer LRF att vara med på seminarier kopplade till Krisberedskap.

FREDAG 9/9

Kost vid höjd beredskap (eftermiddag)

Livsmedelsverket har fått i uppdrag att utreda vilken kost som tillgodoser näringsfysiologiska krav i händelse av höjd beredskap. Terese Frisell, Livsmedelsverket, berättar om hur befolkningens energi- och näringsbehov ska kunna mötas utifrån olika scenarier vid begränsad tillgång på livsmedel. Livsmedelsverkets krishandbok till offentlig måltidsverksamhet behandlas också under seminariet. Max Hector, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Kronoberg, medverkar.

- Terese Frisell, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket 

- Max Hector, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Kronoberg och/eller Patrik Itzel eller Marcus Holmgren, Växjö kommun 

Kommunal livsmedelsberedskap - hur ser den ut?

Landsbygdsutvecklare Sofia Alriksson från Hushållningssällskapet i Jönköping presenterar en ny kalkyltjänst kopplad till kommuners försörjningsbalans. Vi får ta del av hur tjänsten kan hjälpa kommuner att höja sin beredskapsnivå. Vi får också några exempel på beredskapsarbete på kommunal nivå.

Ann Cathrine Carlsson & Anders Hermansson från LRF Sydost beskriver primärproducenternas utmaningar med att producera livsmedel i osäkra tider.

- Kartläggning av lägesbilden - Sofia Alriksson - Hushållningssällskapet

- Exempel på krismatsedel - Josefine Jessen, avdelningschef på Region Gotland

- Ann Cathrine Carlsson & Anders Hermansson - LRF Sydost

LÖRDAG 10/9

Hur är din hemberedskap – hur länge klarar du dig? 

Här får vi lära oss om utmaningarna med att producera, distribuera och sälja livsmedel i händelse av kris. Hur kan vi i det civila samhället hjälpa till? Representanter från primärproducenter och handel deltar, liksom Civilförsvarsförbundet och Blå Stjärnan. Vilka frivilligorganisationer finns och vad gör de? Patrik Itzel, beredskaps- och säkerhetssamordnare i Lessebo kommun, medverkar.

- Ann Cathrine Carlsson & Anders Hermansson - LRF Sydost 

- Lucas Elgehed, drifts- och försäljningschef Coop Oskarshamn 

- Blå Stjärnan 

- Civilförsvarsförbundet

- Patrik Itzel, beredskaps- och säkerhetssamordnare i Lessebo kommun

Krisskafferi med Niklas Kämpargård 

Du har själv ansvar för att klara dig den första veckan, men hur ser det ut på tallriken vid en långvarig kris? Även om alla vet att vi behöver både äta och dricka vid en samhällsstörning så är det få människor som har beredskapen att klara sig på egen hand om samhället krisar. Niklas Kämpargård ger goda exempel på hur du kan förbättra din egen krisberedskap och göra familjen bättre rustad för en samhällsstörning. Viktigast av allt kanske är vilken mat du äter i vardagen. Välj svenskt framför konserver, ris och färdigmat - för både din och Sveriges säkerhet. Med Niklas Kämpargård.

Niklas Kämpargård, fotograf, författare, föredragshållare och sjuksköterska, skriver och utbildar inom krisberedskap, odling, friluftsliv och hållbart resande. Han har skrivit ett flertal böcker, till exempel Krishandboken, Storm, översvämning och torka, Lev som en bonde och Svemester samt medverkat som expert i SVT:s programserie Samhällskollaps.