Aktuellt 2022:

Hänt under 2021:

LRF Sydost och LRF Jönköpings län har under 2021 inlett samarbeten på olika sätt över länsgränserna till nytta för våra företagare inom livsmedelsområdet/livsmedelssektorn. Detta för att synliggöra arbetet bättre ut både till företagen, men också för att nå ut till konsumenter om nyttan och möjligheterna med det som produceras i våra län. Marknadsföring av livsmedelsstrategiarbetet är viktigt, fler ska veta vad som görs inom området och vilka möjligheter det ger, samt att det skapar stolthet för den bygd man finns i!

Kunskapsdagar

I de tre småländska länen (Jönköping, Kalmar och Kronoberg) har det genomförts två kunskapsdagar med olika teman. En dag med besöksnäringen och pandemins verkningar i fokus och en med företagsnära forskning. Läs mer och se en del av föreläsningarna från kunskapsdagarna här.

Gårdsbutiksrundor, Ölands skördefest och MAT 2021

Fyra gård- och gårdsbutiksrundor genomförts i Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Kalmar län och man kan sammanfatta intresset från allmänheten som en succé, där det sammanlagt fanns drygt 200 besöksmål att ta del av. Det finns ett otroligt sug efter lokalt producerade livsmedel i allmänhet men nu efter pandemin i synnerhet. Gårdrundorna var ett samarbete mellan regionen, länsstyrelsen och LRF, samt att Landsbygdsutvecklarna var den drivande aktören i Blekinge. Läs mer om rundorna här!

LRF:s Ostfestival i Mörbylånga, som lockade omkring 20 000 besökare under loppet av två dagar och Öppen Gård i Alböke, som visade upp sin mjölkproduktion, var två av de många aktiviteter som gick att upptäcka under årets upplaga av Ölands Skördefest! Omkring 25 utställare från en stor del av Sverige gästade Mörbylånga, deras gemensamma nämnare var att samtliga tillverkade ost eller produkter med association till ost. Det erbjöds smakprover och försäljning av mängder av olika ostsorter, och det fanns också annat lokalt mathantverk så som knäckebröd och marmelader. För barnen fanns aktiviteter som tramptraktorkörning och tipspromenad. Totalt under de två dagar ostfestivalen var öppen gästades torget av omkring 20 000 besökare.

Under två dagar fanns LRF på plats på under öppen gård på Alböke gård som ligger på norra Öland. Det strömmade in besökare från olika håll och totalt var det 1100 besökare. Mattias Bertilsson och Adina Andersson, från Alböke Gård var två av dom som tog emot besökarna, som kom för att se hur en modern mjölkgård fungerar. LRF Sydost deltog och berättade om hur vi jobbar för branschen och landsbygden, med ett gediget program ur hållbarhetssynpunkt. Förtroendevalda från lokalavdelningarna slöt upp och bemannade. Samtalen, tillsammans med upplevelserna och intrycken, ledde till väldigt många positiva upplevelser för både vuxna och barn.

Planering av utformningen av MAT2021 startade redan i januari och det blev en hel vecka full med olika aktiviteter. Det startade med Smålands mästerskap i pizzabakning och fortsatte med Årets Ekokock, utomhusmatlagning och en digital cookalong med Tareq Taylor som lagade mat på småländska råvaror. Årets seminarieprogram sändes från en studio i Växjö med ämnen som; offentliga måltider, lantbruk, mathantverk och krisberedskap. I år kom även gårdsbutiksrundan ”MAT-rundan” tillbaka i större skala. 67 företag och fem öppna gårdar i Kronoberg höll öppet för besökare under den sista helgen av MAT2021.se innehåll på www.matsmaland.se De företag som anmälde sig till MAT-rundan erbjöds fyra stycken Inspirationsträffar i maj-juni som upptakt till höstens evenemang. Läs mer om Inspirationsträffarna här!

Året med fåret och enkätundersökning bland fårföretagare

I samverkan med Kronobergs Fåravelsförening har en enkätförfrågan till fårproducenter i länet genomförts. Svaren visar att för de som vill utöka eller börja med får, är närheten till ett mindre slakteri och att transporter, styckning och paketering samt hantering av skinnen fungerar på ett bra sätt, av stor vikt. I dagsläget finns inget mindre slakteri som tar emot får eller lamm kvar varken i Kronoberg eller Jönköpings län och anledningen framstår som att det är problemet med alldeles för krångliga regler och villkor som är den huvudsakliga anledningen till att de lagts ner. Vi tog frågan vidare till samtliga stora och mindre slakterier i Småland med omnejd om hur de kan tänka sig att samarbeta med fårproducenter i både närtid och framtid och vi har haft ett flertal möten med producenter, tidigare slakterier, politiker och andra berörda myndigheter för att se vad som skulle kunna göras och frågan kvarstår, detta är en mycket viktig fråga för vår livsmedelsstrategi. Vi jobbar vidare nästa år.

Under februari och mars har kursen ”Året med fåret” med Patrik Jönsson hållits för ett 20-tal nya eller blivande fårproducenter. Deltagarna var uppdelade i två grupper vid vardera sex tillfällen, både fysiska träffar och teamsmöten.

Redig Mat från Trakten

Vårt samarbete med ICA Maxi fortsätter och varumärket Redig Mat från Trakten är populärare än någonsin. De tolv ICA Maxi butikerna i Småland och Blekinge samlar lokala matmakare från Småland, Blekinge och Öland under det gemensamma varumärket. Två gånger om året anordnas konsumentaktiviteter då kommungruppen finns på plats i butikerna och pratar svenska livsmedel och hållbarhet, samtidigt som provsmakningar av lokala delikatesser erbjuds i butiken. Under 2021 har sammankomsterna flyttats fram flertalet gånger men under hösten 2021 gick de att genomföra. Läs mer om Redig Mat från Trakten här!

Fler aktiviteter inom livsmedelsstrategierna

Blekinge län

 • Som en del i arbetet med livsmedelsstrategin i Blekinge har LRFs kommungruppsrepresentanter i Sölvesborg och i Olofström bjudit ut kommunala tjänstemän och politiker i respektive kommun på ett antal gårdsbesök. Vatten, hållbarhet, livsmedel och företagarfrågor är några saker som belysts extra.
 • Matlust & Växtkraft - är en gårdsbutiksrunda i Blekinge som hålls under hösten. Det är ett samarbete mellan alla kommuner i Blekinge och har startats upp av landsbygdsutvecklarna. Här kan du läsa mer om den rundan som genomfördes 2021!
 • Blekinge blev utsett som ett av Eldrimners fokus län 2021.

Kalmar län

 • I Kalmar län skapar vi ett projekt med fokus på barn, unga och livsmedel. Projektet drivs i samverkan mellan LRF Sydost, länsstyrelsen och Regionen samt kommunförbundet. En del av projektet heter Matkollo, vilket vi genomförde som en pilot på Gamlebygymnasiet. Det var 12 barn i femte klass från Västerviks kommun som fick möjligheten att under några dagar, laga mat, tänka mat, göra studiebesök och också få en inblick i att mat har många olika betydelser både för kroppen, knoppen och miljön. Ambitionen är att få projektet på plats hösten 2022 eller 2023 och här finns en gedigen arbetsgrupp med både lärare, rektorer, kockar, kostchefer, fritidsledare med flera. Läs mer och se bildspel i Västerviks-Tidning (bakom betalvägg)
 • Exceptionell råvara med tackakött, som har drivits under ett antal år fortsätter. Länsstyrelsen i Kalmar finansierar arbetet och vi har under året haft tre digitala utbildningsträffar, företagare från fler län har medverkat. Vi har också varit delaktiga i att producenter från länet varit med på provningar både i Malmö och i Stockholm och fått sitt kött klassat som exceptionell vara. Några av länets restauranger kommer att genomföra Tacka kötts event så snart som pandemiläget tillåter.
 • LRF har också en del i det stora projektet Livsmedelsutveckling Sydost, där LRF:s del heter ”Kött med kvalité”! Just nu ordnar vi en aktivitet som ska bidra till att vi får mer svenskt/regionalt kött och chark i delikatessdiskarna i våra livsmedelsbutiker. Vidare ska det också arbetas med mer svenskt kött på restaurang inom projektet. Vi också genomfört ett antal olika förädlingskurser.
 • Vi har genomfört digitala utbildningar under vårterminen för butikspersonal, bl.a. med Jens Ericsson från Kocklandslaget.
 • Två omgångar av förädlingskurser har genomförts, en med griskött och en med tackakött. Vi har under hösten också haft en utbildning i rökning och torkning av olika köttdetaljer.
 • Kalmar läns restaurangskolor samlades i mitten på november och tävlade om vem som hade tagit fram det bästa receptet utifrån länets terroiratlas. Rätterna tillagades och serverades till en namnkunnig jury med Landshövdingen Peter Sandwall, mästerkocken Karin Fransson i täten. LRF:s regionchef Karin Eickhoff fanns också med både som föredragare och som jurymedlem.
 • Vi har varit med och producerat en film utifrån Kalmar läns terroiratlas. Filmen ska vara en del i bland annat en utbildning för att stärka kunskapen om länets smakrika innehåll.

Kronobergs län

 • Vi har genomfört fem kurser på temat "Vill du lära dig förädla småländska råvaror?"
 • Filmer har gjorts om att tävla i SM i mathantverk  
 • Uppstart av nätverk för gårdsbutiker och lanthandlare i Kronoberg har genomförts.
 • Smakmöte med tackakött, ett kött som definitivt borde få ett högre värde både i anseende och avräkningspris.
 • Rådslag med livsmedelskedjan aktörer. Vi som jobbar med livsmedelsstrategin vill få inblick i alla livsmedelskedjans branscher, vilka möjligheter och svårigheter som finns, för att kunna göra ett framgångsrikt arbete framåt.
 • Kurs i vildsvinsmatlagning inom offentliga kök har hållits i Lessebo och Markaryd.

Kontakt

Rose-Marie WinqvistBonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping
Telefon: 010-184 44 96
E-post: rose-marie.winqvist@lrf.se
 

Kontakt

Ann-Cathrine Carlsson, Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och krisberedskap
Mobil: 070-329 25 64
Telefon: 010-184 41 71
E-post: ann-cathrine.carlsson@lrf.se