Hänt under 2021:

Skogsutredningen

Skogsutredningen var en stor fråga som stod högt på agendan under 2021. I maj bjöd regionerna in till ett digitalt möte för medlemmarna. De båda LRF-regionerna Jönköpings län & Sydost bildade en gemensam skogsgrupp med förtroendevalda skogsägare vilka hade tagit del av utredningen och som hade flera regionala punkter som man önskade få med remissvaret från LRF Skogsägarna. Ett ökat regionalt inflytande behövs över skogspolitiken anser LRF:s regionala skogsgrupp, då det sydsvenska perspektivet ofta saknas. Den Småländska Skogsstrategin visar tydligt på den potential som finns i att samlas regionalt för att utveckla ett hållbart skogsbruk.

När remissrundan var genomförd fortsatte LRFs påverkansarbete. Det arrangerades en digital träff med riksdagspolitikerna i områdena LRF Jönköpings län, LRF Sydost, LRF Skåne och LRF Östergötland. Sexton politiker var på plats för att få ta del av experter och förtroendevalda. Rubriken på mötet var ”Kan skogsutredningen hjälpa eller stjälpa det enskilda skogsbruket”.

I oktober skrev Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost, Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län och Hans Ramel, ordförande LRF Skåne en gemensam debattartikel: "Skydda skogen från Skogsutredningen".

Dessutom har både LRF Jönköpings län och LRF Sydost bjudit in riksdagspolitiker från sina respektive län till samtal ute i fält. Hittills har totalt sex träffar genomförts och fler planeras. Totalt har 50 politiker varit på plats och tagit del av informationen. Skogsutredningen, artskyddsförordningen samt ägande- och brukanderätten av skog har funnits med på agendan.

Våra skogsstrategier

Blekinges skogsstrategi

Smålands skogsstrategi

 

Kontakt

Carin Hoflund, Verksamhetsutvecklare, Äganderätt & Skog
Telefon: 010-184 25 53
E-post: carin.hoflund@lrf.se