Om du söker information om kommande årsmöten hittar du det här. 

I ditt uppdrag som förtroendevald i en lokalavdelning ingår det att du ska:

-        Anordna och delta på ert årsmöte
-        Uppmärksamma lokala händelser som är i betydelse för era       
         medlemmar. Ex. aktivitet, intrång, samråd m.m.
-        Lämna in dokument efter årsmötet (valrapport, verksamhetsberättelse
         och verksamhetsplan.)
-        Delta på regionens konferenser som anordnas

Vi på regionen önskar också att ni:

-        Tar kontakt men nya medlemmar i lokalavdelningen
-        Anordnar någon form av aktivitet under året för era medlemmar
-        Tar kontakt med oss i personal och styrelse i Sydost. Vi vill gärna ha
         input från er kring vad som händer lokalt ute i regionen. Och vi svarar
         gärna på era frågor eller hjälper er om ni undrar över något. Vi finns här
         för er! 

Våra kontaktuppgifter hittar ni här!

Material som kan hjälpa er på vägen

Motionsmall 
Skrivelsemall
Protokollsmall (vanligt styrelsemöte)
Föredragningslista 
Konstituerande styrelsemötesmall

Mallarna är förslag och en liten hjälp på vägen. De måste inte se ut så, men det kan underlätta för er att ha en bas. Om det är någon form av mall ni saknar så är det bara att säga till så ska vi försöka lösa det.

Tack ännu en gång för att ni är engagerade förtroendevalda i Sydost!

//Personalen & Styrelsen i Sydost