Har du frågor om ditt medlemsskap eller vill du bli medlem?

Ring till Medlemsservice på tel. 0771-18 08 11 

Fem goda skäl att vara medlem i LRF Sydost

Ensam är inte stark – tillsammans gör vi vår röst hörd
LRF bevakar näringspolitiken och jobbar för att företagare och boende på landsbygden ska få bättre villkor. LRF Sydost har bland annat drivit igenom möjligheten att söka dispens att få ta bort biotopskyddade stenmurar som hindrar framkomligheten.

Vill du ha öppna landskap?
Utan svenska bönder och betande mular, inget öppet landskap. LRF Sydost arbetar för att bönderna ska kunna fortsätta producera mat och hålla markarna öppna.

Som medlem stödjer du viktiga landsbygdsfrågor 
Som medlem behöver du inte bedriva lantbruk eller ens bo på landet. Det räcker att du tycker att våra frågor är viktiga och vill stötta oss i vårt arbete.

Vem står på din sida när någon gör intrång?
LRF Sydost är med och tar medlemmens parti för bättre ersättningar när till exempel Banverket ville trädsäkra utmed järnvägen.

Funderarar du pår att utveckla ditt landsbygdsföretag?
Som medlem får du hjälp och råd från våra företagarcoacher eller experter inom till exmpel förnybar energi.

Dessutom - goda förmåner
I medlemskapet ingår tidningen Land och Land Lantbruk - du får dem i brevlådan varje fredag - samt fördelatiga försäkringar. LRF ger bra rabatter på allt från bilar och däck till glasögon, böcker och möbler på Ikea. Läs mer här.

Många medlemmar i ryggen är en styrka vid kontakter med makthavare och politiker. Ju fler vi är, desto bättre framgång får vi!