• LRF Sydost står på din sida när någon gör intrång.
• Möt likasinnade genom nätverk och lokalavdelningar
• Vi stöttar dig som vill göra en energisatsning i stor eller liten skala
• Bondekompis stöttar när du behöver något att tala med
• Djuromsorgsgrupperna ser till människors och djurs välbefinnande
• Utbildningar för förtroendevalda
• LRF Sydost jobbar för dina villkor som företagare och boende på landsbygden.

Några politiska framgångar

  • Lagändring kring att få flytta på biotopskyddade odlingshinder
  • Förhandlingar med kraftbolag för mindre markintrång med nedgrävda kablar istället för luftburna ledningar. Sydvästlänken och Nordbaltkabeln grävdes ned.
  • Fortsatt stöd för odling av bönor på Öland
  • Försvaret i Blekinge vill ha utökad lovplikt för byggnader och stängsel. LRF Sydost tog en dialog och planerna ändrades så att båda parter blev nöjda.
  • Våra stödgrupper gjorde en viktig insats för boende på landsbygden efter stormen Gudrun och Per.

 Läs mer om LRFs medlemsförmåner