• Ökat anslag till enskilda vägar.
• Öppning på Kinas marknad för livsmedel och skogsprodukter.
• Mobilisering runt mjölken vilket resulterade i att regeringen utökade Eus stöd med 76 miljoner. Mjölkkronan tillsammans med ICA.
• Medverkat till en ny nationell upphandlingsstrategi. Regeringen har tillsammans med LRF satt målet att ”säkerställa att krav motsvarande minst svensk djurskyddsnivå ska gälla vid all offentlig upphandling”.
• Olagliga bosättningar på annans mark. Regeringen har, efter påtryckningar från LRF, tillsatt en utredning om hur privata markägare ska hantera olagliga bosättningar.
• Kemikalieinspektionen har äntligen lyssnat efter en JK-anmälan om bristande förmåga att inom rimlig tid handlägga ärenden som rör växtskyddsmedel.
• Regeringen omprövar beslutet för vattendirektivet.
• Greppa näringen har sparat 719 ton kväve och 13 ton fosfor.
• Regeringen ska under 2015-16 ta fram ett nationellt skogsprogram. LRF Skogsägarna är representerade i programrådet och ska ta en aktiv roll i arbetet.
• Bidragit med förslag och synpunkter till nationell livsmedelsstrategi, en proposition kommer att lämnas till riksdagen i mars 2016.