Anette Hohner 
anette.hohner@lrf.se
0470-70 36 52
Johanna Andersson 
johanna.andersson@lrf.se
0470-70 36 53

Logotyper kan laddas ned från LRFs grafiska manual.
Pressbild på ordförande Lars-Ove Johansson laddas ned från kontaktsidan.


Pressmeddelanden / Pressinbjudaningar

2017-01-24
Unik kurs på lnu för tillväxt i de gröna näringarna

2017-01-16
Nationell livsmedelsstrategi i linje med LRFs önskemål

2017-01-04
LRF Sydost välkomnar betänkande om landsbygdspolitik

2016-12-19
Skrivelse till länsstyrelsen om olaglig utfodring

2016-12-09
Nytag för LRFs stödgrupper

2016-09-08
Unikt på mötesplats kring svensk råvara

2016-09-06
Malin ny regionchef på LRF Sydost

2016-09-06
LRF Sydost välkomnar gemensam klövviltsförvaltning

2016-08-03
Nyanlända sätter prägel på Mat- och kulturfestivalen

2016-06-23
LRF Sydost välkomnar förbud mot utfodring av vilt

2016-06-01
Köttbönder lanserar Kött Kronoberg på Coop

2015-11-02
Kött Kronoberg ska ge länets kött ett varumärke

2015-10-22
Svenska mervärden har lyft gris- och nötköttsproduktionen

2015-10-07
Bonden kommer till stan i Kalmar

2015-09-23
Bengt utses till årets nötköttsproducent i Kalmar län

2015-09-22
Höstbudgeten blev en besvikelse

2015-09-18
Regionens resultat i namninsamlingen samt deltagare på manifestationen i Stockholm

2015-09-11
LRFs och ICAs samarbete kring mjölkkrona gör skillnad

2015-09-09

LRF Sydost lyfter storskalighet på MAT2015

2015-09-08
Unik mötesplats kring möjligheterna med svensk råvara

2
015-09-03
Arne och Malin demonstrerar för mjölken i Bryssel

2015-08-28
Regionens mjölkbönder försvinner i rask takt om inte politikerna agerar

2015-08-14
Upp till bevis för politikerna i mjölkkrisen

2015-08-06
Gödseltunnor kan släcka skogsbränder

2015-05-05
LRF Sydosts yttrande om vattendirektivet: gör om, gör rätt!

2015-04-10
Svensk mat på både tallrik och schema

2015-04-01
Stort sug efter kunskap om jord och skog i skolan

2015-03-26
LRF Sydost välkomnar riksdagens nej till handelsgödselskatt

2015-03-25
Bråttom att söka pengar till rovdjursstängsel

Ett steg mot en verklig förvaltning av vargstammen

2014-10-30
Stor naturhänsyn tas skogsbruket visar nya uppgifter

2014-10-30
Budgetförslag slår hårt mot regionens gröna näringar

2014-10-23
Nu serverar Växjöskolor vildsvinskött
2014-10-23 
Uppskattat digitalt läromdel om var maten kommer ifrån
2014-10-21 

Kontakt

Anette Hohner, Kommunikatör (sjukskriven tom 1 november 20017)
Telefon: 0470-703652
E-post: anette.hohner@lrf.se