Traktor med varningsskylt, Esplunda Lantbruk. Foto: Ester Sorri.

Bondgården är en farlig arbetsplats - vet du hur du ska arbeta säkert?

Säkert Bondförnuft i ny form

Att arbeta inom lantbruk innebär många riksfyllda moment och arbetsuppgifter. För att minska olyckorna på svenska gårdar har LRF under fem år drivit kampanjen Säkert Bondförnuft med gårdsbesök och kurser. Nu är satsningen slut, men LRF arbetar för att finna nya former för det viktiga arbetet en av dem är telefonrådgivning om arbetsmiljö.

Rådgivning om arbetsmiljö

Projektet Säkert Bondförnuft som tidigare arbetade med arbetsmiljöfrågor är nu definitivt avslutat. Men LRF fortsätter att erbjuda rådgivning inom området genom ett samarbete med SLA och den nya föreningen "Säker Arbetsmiljö Sverige". Föreningen består bland annat av några av handledarna från Säkert Bondförnuft och ett antal skyddsingenjörer.

Telefontid vardagar

Varje vardag kl. 08.00 - 10.00 finns föreningens arbetsmiljöexperter beredda att svara på medlemmarnas frågor om allt inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet. Telefon: 070-985 60 00

Kontakt

Ann-Cathrine Carlsson, Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och krisberedskap
Mobil: 070-329 25 64
Telefon: 010-184 41 71
E-post: ann-cathrine.carlsson@lrf.se