Utbildningserbjudande i kunskapslyftet

Inom Kunskapslyft för kommungrupperna erbjuds utbildningar inom olika sakområden samt utbildningar ur LRFs ordinarie utbildningsutbud. Utbildningarna är tänkta att genomföras som halvdags- eller kvällsträffar där regionen även har utrymme för egen information mm.
Läs mer

Studiecirklar om äganderätt genom SV hösten 2016

"Skogens vatten", "När andra vill ta över din mark" samt "Maten och moralen" är några av de kurser som Studieförbundet vuxenskolan och LRF vill lyfta fram i höst.
Läs mer

Mer material från Studieförbundet Vuxenskolan

DikningshandbokenMotorsågskörkortet och Röjsågkörkortet
Den offentliga måltiden
Hitta Historien i din hembygd
Miljöhusesyn
I förening - praktiskt föreningsarbete
Valberedning
Kreativa & demokratiska möten
Effektiv kommunikation
Energiföretagaren
Växtskyddet och vattnet

Vill du veta mer eller få hjälp att starta en aktivitet för er avdelning eller kommungrupp, kontakta din lokala SV-avdelning! Mer information finner du på www.sv.se/lrf

Affärsmannaskapets grunder

En interaktiv utbildningsfilmen som kan du se när det passar dig, och dela upp tittandet i omgångar. Finns på LRFs hemsida.

Entreprenörskap och verksamhetsutveckling på LNU

Linneuniversitetet erbjuder våren 2017 kurs i entreprenörskap och verksamhetsutveckling, bland annat inom området  Tillväxt i de gröna näringarna.  Läs mer