Utbildningserbjudande i kunskapslyftet

Inom Kunskapslyft för kommungrupperna erbjuds utbildningar inom olika sakområden samt utbildningar ur LRFs ordinarie utbildningsutbud. Utbildningarna är tänkta att genomföras som halvdags- eller kvällsträffar där regionen även har utrymme för egen information mm.
Läs mer

Affärsmannaskapets grunder

En interaktiv utbildningsfilmen som kan du se när det passar dig, och dela upp tittandet i omgångar. Finns på LRFs hemsida.

Entreprenörskap och verksamhetsutveckling på LNU

Linneuniversitetet erbjuder våren 2017 kurs i entreprenörskap och verksamhetsutveckling, bland annat inom området  Tillväxt i de gröna näringarna.  Läs mer

Studiecirklar genom Studieförbundet Vuxenskolan

Skogens vatten
När andra vill ta över din mark
Maten och moralen
Dikningshandboken
Motorsågskörkortet och Röjsågkörkortet
Den offentliga måltiden
Hitta Historien i din hembygd
Miljöhusesyn
I förening - praktiskt föreningsarbete
Valberedning
Kreativa & demokratiska möten
Effektiv kommunikation
Energiföretagaren
Växtskyddet och vattnet

Vill du veta mer eller få hjälp att starta en aktivitet för er avdelning eller kommungrupp, kontakta din lokala SV-avdelning! Mer information finner du på www.sv.se/lrf