Det goda ägandet

Äganderätt

Äganderätten är en av grundförutsättningarna för vårt skogs- och jordbruk och en viktig faktor bakom den mångfald vi har i våra skogar och öppna marker. LRF Sydost värnar om äganderätten och arbetar med påverkansarbete gentemot allmänhet, opinionsbildare och organisationer.