Läs mer om Komet här!

LRF anser att man i större omfattning bör arbeta med tidsbegränsande naturvårdsavtal, vilket kräver en högre ersättning än vad som gäller idag.  

Det finns olika typer av naturvårdsavsättningar. Ta gärna del av den broschyr LRF Sydost tagit fram tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Södra. Denna broschyr förklarar innebörden av olika typer av skydd.  (Obs! länka till broschyren Så fungerar det- med skydd av värdefull natur, ligger i mappen 

Om du på något sätt är drabbad av en naturvårdsavsättning och har frågor? Ta gärna kontakt med oss på regionkontoret så ska vi försöka hjälpa dig!

 

Kontakt

Helene Lantz, Skog & Vilt
Telefon: 010-184 42 96
E-post: helene.lantz@lrf.se