Läs mer om LRFs ståndpunkter och arbete gällande strandskydd här: https://www.lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-miljo/strandskydd/ 

Om du på något sätt berörs av utökat strandskydd. Det vill säga berörs av en kungörelse från din länsstyrelse där man vill förändra strandskyddet. Ta kontakt med oss på regionkontoret. Vi kan hjälpa dig med att förklara vart i processen man befinner sig och också hjälpa till med yttrande/ överklagandemallar. Det är otroligt viktigt att man som berörd markägare yttrar sig när det kommer nya förslag från länsstyrelsen. Det är det enda sättet för att kunna påverka slutresultatet.  

Kontakta våra äganderättsexperter om du har frågor!

Kontakt

Dan Sandberg, viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP
Telefon: 010-184 42 02
E-post: dan.sandberg@lrf.se
Anna Irani, Äganderättsexpert
Telefon: 010-18 44 158
E-post: anna.irani@lrf.se