Stora konsekvenser för den lilla människan
Lars-Johan Svensson har med sin bror fastigheter längs Helgasjön och Asasjön med strandrätt på ca 7 kilometer. För dem får en förändring av strandskyddet från 100 meter till 200 meter stora konsekvenser. Det påverkar upp till 30 procent av hans areal, varav det mesta är produktiv skogsmark och det betalas inte ut en enda krona i ersättning.

- Det är upprörande att de har tagit ett generellt beslut på det här sättet. De har gjort det lätt för sig, men alla fastigheter ser olika ut och de borde titta på varje ärende var för sig. Dessutom blundar de för många aspekter som inverkar på en sådan här fråga, säger Lars-Johan.

En komplex fråga där helheten ofta går förlorad
Det han syftar på är att skyddet till exempel också påverkar befintlig jordbruksdrift, begränsar möjligheter att bygga nytt, inverkar på skogsavverkning och hämmar möjliga turistsatsningar – kort sagt innebär allvarliga restriktioner för livsvillkoren på landsbygden.

- De ser inte helheten, hur ska vi kunna ha en levande landsbygd och ett gott företagarklimat om myndigheterna inte ens tittar på förutsättningarna i varje fall, frågar han sig. Om markerna blir för vingklippta genom olika skyddsformer, så kommer framtida generationer inte heller att vilja ta över.

Mångfald i framtiden?
Han menar att äganderätten och brukandet urholkas genom beslut som dessa. Kostnaderna flyttas över på individen samtidigt som lönsamheten minskar.

- Ju längre människor har bott på fastigheterna, desto mer kontinuitet finns det kring brukandet. Man tar hänsyn, bygger upp något, ser saker i ett långt perspektiv. Frihet under ansvar. Det skapar mångfald. Men om äganderätten ifrågasätts och friheten begränsas, hur går det då?

Kontakt

Henrik Djerv, Verksamhetsutvecklare: vattenfrågor, hållbarhet
Telefon: 010-18 44 298
E-post: henrik.djerv@lrf.se