Entreprenöranda och kreativitet

Många av LRFs medlemmar driver företag på landsbygden. Visste du att de i snitt har 3-5 verksamheter på sina gårdar. Dagens gröna företagare måste inte bara vara kunniga inom sitt område, de måste också våga möta framtiden, hitta nya lösningar och bygga nätverk.

Sydosts företagsutvecklare

Vill du ha hjälp att utveckla dig själv och ditt företag? Rose-Marie Winqvist är företagsutvecklare med bred kompetens och stort nätverk. Hon är en kostnadsfri resurs för dig om du är medlem. Kontakta Rose-Marie Winqvist på tel. 010-184 44 96 e-post: rose-marie.winqvist@lrf.se

Skydd och bluff

Du som är företagare behöver se om ditt företag likväl som ditt hus. Har du drabbats av en större skada, ta hjälp av foldern Skaderådgivning 

Det bir allt vanligare att företagare drabbas av falska fakturor, oönskade abbonemang osv. På Svensk handels hemsida hittar du viktig information för dig som drabbats av bluff-faktura och för dig som vill undvika att drabbas.

Arrangerar du LRF-aktiviteter - försäkringsskydd

LRF har försäkringar som skyddar deltagare på olika LRF-aktiviteter som genomförs på och utanför gården. Några exempel är Öppen Gård, betessläpp, bowling, studiebesök, fältvandringar, traktorrace och bowling. Försäkringarna täcker både sak- och personskador under förutsättning att LRF är huvudarrangör (försäkringarna gäller därför inte i samband med mässor och andra events där någon annan än LRF är huvudarrangör).

Innan aktiviteten genomförs ska den rapporteras in till ditt regionkontor för att försäkringen ska gälla.

LRF Konsult

LRF:s delägda dotterbolag LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. 

Kontakt

Rose-Marie Winqvist, Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping
Telefon: 010-184 44 96
E-post: rose-marie.winqvist@lrf.se