Vad behöver du för att utvecklas i ditt skogsföretag?

- Frihet under ansvar med full brukanderätt, utan paragrafer som styr mina val. Ett lönsamt skogsbruk kan gå hand i hand med naturskydd. Förtroende från samhället för mitt och andra familjeskogsbrukares sätt att bruka skogen.

Vad är det bästa med att vara skogsföretagare?
- Känslan av att förvalta någonting som jag kan lämna över till mina barn och barnbarn.