Ta emot en praktikant
Är du intressterad av att ta emot en praktikant på ditt företag? Broschyren 10 tips - till dig som tar emot praktikanter kan hjälpa dig en bit på vägen genom att ta upp vanliga frågor. Broschyren 10 tips - till dig som är praktikant finns på svenska och arabiska och kan vara en hjälp för dig som vill komma till ett företag som praktikant.