Vad behöver ni för att utveckla företaget?
- Kompetensutveckling för att vi själva och våra anställda ska utvecklas samt nätverkande för att underlätta samarbete med andra företag. Lite mindre regelkrångel hade underlättat.

Vad är det roligaste med att driva företag?
- Att få skapa något, att utvecklas samtidigt som man utvecklar företaget. Det ger tillfredsställelse liksom att få bekräftelse på att det man gör är bra och uppskattat av gäster och kunder.
(Bilden togs under medverkan i programmet "Sveriges skönaste gårdar").
#gillaföretagsamhet