Livsmedelsstrategier

LRF arbetar efter en livsmedlesstrategi (2010) som har målet att den svenska livsmedelsproduktionen ska växa med en procent om året i primärledet fram till år 2020. Viktigt är också att öka värdet på det vi producerar.

Under 2017 har regeringen tagit fram en nationell livsmedelsstrategi som tar sikte på 2030 och ska omfatta hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad och hållbar livsmedelsproduktion och ska innebära fler jobb och ökad tillväxt i hela landet. 

På regional nivå har man också tagit fram livsmedelsstrategier. I Kalmar län har länsstyrelsen, regionförbundet och LRF Sydost tagit fram en regional livsmedelsstrategi som lanserades hösten 2015 och var en av de första livsmedelsstrategierna i landet på regional nivå. Även Kronoberg och Blekinge har tagit fram regionala livsmedelsstrategier. 

Samarbete med ICA Maxi i sydostregionen

LRF Sydost har inlett ett samarbete/partnerskap med tio ICA Maxibutiker i sydostregionen. Läs mer här.

Offentlig upphandling

Många kommuner i regionen har som mål att öka andelen närproducerade varor i sina upphandlingar. Se exempel på en inspirationsmeny till höger. 

Sök på offentlig upphandling på kommunernas hemsidor för information om tillvägagångssätt och aktuella upphandlingar. 

Den offentliga måltiden

Den offentliga måltiden är LRFs utbildningsmaterial som kan användas både av den som säljer och den som köper i en offentlig upphandling. Materialet är främst avsett för LRFs medlemmar och förtroendevalda, men även för lokalpolitiker och kommuntjänstemän. 

Har du frågor om upphandlingar, kontakta Rose-Marie Winqvist på LRF Sydost tel. 010-184 44 96

Påverkansarbete

I LRF Sydost lyfter vi frågan om svensk mat på många olika sätt. Vi tjänstemän arbetar tillsammans med förtroendevalda och det resulterar i möten och nätverk, debattartiklar, butiksaktiviteter, öppna gårdar, bönder i skolan och medverkan på olika arrangemang som till exmpel Mat2019 och Ölands Skördemarknad med Ostfestivalen, men också lokala skördefester, årsmöten och andra aktiviteter. 

Kontakt

Ann-Cathrine Carlsson, Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och krisberedskap
Mobil: 070-329 25 64
Telefon: 010-184 41 71
E-post: ann-cathrine.carlsson@lrf.se