Livsmedelsstrategier

Att se till att det finns livsmedel för världens befolkning är såklart ett prioriterat område och arbete genomförs på alla nivåer.

EUs livsmedelsstrategi

Nu i maj 2020 kom EU:s ”Farm to Fork”, ett ny omfattande livsmedelsstrategi för EU länderna och där målsättningen är att minska livsmedelsproduktionens miljö och klimatavtryck, samtidigt som alla EU medborgare ska ha god tillgång till näringsriktiga produkter.

Den nationella livsmedelsstrategin

2017 presenterade regeringen en nationell livsmedelsstrategi som tar sikte på 2030 och ska omfatta hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad och hållbar livsmedelsproduktion och ska innebära fler jobb och ökad tillväxt i hela landet. Här kom det en ny handlingsplan straxt innan årsskiftet 2019 och det kommande arbetet är fördelat på flera myndigheter och aktörer. Klicka här för att läsa mer om den nationella livsmedelsstrategin och den nya handlingsplanen

Aktuellt hösten 2020: Jordbruksverket och Tillväxtverket in till fyra digitala tematräffar. Träffarna vänder sig till dig som är involverad i arbetet med livsmedelsstrategin regionalt och/eller lokalt. Jordbruksverket och Tillväxtverket bjuder också i december in till en nationell träff som vänder sig till en ännu bredare målgrupp. Läs mer här.

De regionala livsmedelsstrategierna

På regional nivå har vi en livsmedelsstrategi i varje län och de är olika aktiva och ser delvis olika ut. Genomgående är att länsstyrelse, region/regionförbund och LRF Sydost varit dragare i detta arbete i respektive län. Kalmars livsmedelsstrategi ”Växande värde”lanserades hösten 2015 och var den första livsmedelsstrategin i landet på regional nivå. Kronoberg kom 2017 och Blekinge våren 2018. LRF Sydost är representerat både i aktuella arbetsgrupper och styrgrupper i alla pågående livsmedelsstrategier.

LRFs eget arbete med livsmedelsstrategin

LRF riks arbetar aktivt sen 2010 med sin livsmedelsstrategi och finns också med i olika nationella grupperingar där dessa frågor lyfts. 

LRFs 14 prioriterade frågor kopplade till LIvsmedelsstrategin

Projekt: Mer Mat - fler jobb

LRF driver också tillsammans med Arbetsförmedlingen Projektet Mer mat – Fler jobb, också en del i det pågående arbetet fram till och med 2022. 

Samarbete med ICA Maxi i sydostregionen

LRF Sydost har inlett ett samarbete/partnerskap med tolv ICA Maxibutiker i sydostregionen. Läs mer här.

Offentlig upphandling

Den offentliga måltiden är LRFs utbildningsfolder som kan användas både av den som säljer och den som köper i en offentlig upphandling. Materialet är främst avsett för LRFs medlemmar och förtroendevalda, men även för lokalpolitiker och kommuntjänstemän. Klicka här för att komma till foldern.

Kampanjen " Offentliga måltidens dag" har startat.

Kampanjkoordinationen sker via projekt MatTanken som LRF är med och stöttar tillsammans med Jordbruksverket och Sveriges Konsumenter. Kampanjen kan hjälpa till att sprida goda initiativ, inspirera trötta politiker eller även bli en dörröppnare till samarbeten. Klicka här för mer information, se också efter om din kommun är aktiv! 

Har du frågor om offentliga upphandlingar, kontakta Rose-Marie Winqvist rose-marie.winqvist@lrf.se 010-184 44 96

Påverkansarbete

I LRF Sydost lyfter vi frågan om svensk mat på många olika sätt. Vi tjänstemän arbetar tillsammans med förtroendevalda och det resulterar i möten och nätverk, debattartiklar, butiksaktiviteter, öppna gårdar, bönder i skolan och medverkan på olika arrangemang som till exmpel MAT i Växjö och Ölands Skördemarknad med Ostfestivalen, men också lokala skördefester, årsmöten och andra aktiviteter. 

Kontakt

Rose-Marie Winqvist, Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping
Telefon: 010-184 44 96
E-post: rose-marie.winqvist@lrf.se
Ann-Cathrine Carlsson, Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och krisberedskap
Mobil: 070-329 25 64
Telefon: 010-184 41 71
E-post: ann-cathrine.carlsson@lrf.se