Handtvätt är viktigt vid kosläpp
De traditionsenliga kosläppen är ett bra sätt visa upp det svenska lantbruket och snart är det dags för flera tusen barn och vuxna att uppleva kornas glädje när de släpps ut på sommarbete. Att besöka en gård och träffa djuren är spännande och roligt men det är viktigt att tvätta händerna både före och efter kontakt med djuren.
— Jordbruksverket arbetar för en levande och attraktiv landsbygd och vi tycker att det är fantastiskt att allmänheten får möjlighet att uppleva det svenska lantbruket vid till exempel kosläpp. Att vara noga med handhygien i samband med gårdsbesöket bidrar till en hälsosam miljö för både människor och djur säger Mariann Dahlquist på enheten för idisslare och gris.

Klappa gärna djuren men tvätta händerna efteråt
För att förebygga att smittor sprids mellan djur och människor ska man tvätta händerna både före och efter man träffar djuren. Handtvätt med tvål och vatten minskar risken för att smittämnen fastnar på händerna och förs över till människan eller djuret. Enbart handsprit räcker inte för att döda alla smittämnen och handsprit saknar effekt om händerna är synligt smutsiga eller kladdiga.
Några punkter som är extra viktiga att tänk på när man träffar djur
• Tvätta händerna med tvål och vatten före och efter du har kontakt med djuren och djurens närmiljö – glöm inte barnens händer.
• Använd handsprit när du har tvättat dina händer, men tänk på att handsprit inte ersätter handtvätt. Händerna ska vara torra när du spritar dem.
• Om du ska äta på gården ska du sätta dig på en anvisad plats eller välja en plats där det inte finns gödsel. Tvätta händerna innan du äter.
• Håll uppsikt över barnen. Låt inte barnen stoppa händerna i munnen och skölj noga av tappade nappar.
• Lyssna noga på den hygieninformation du får vid besöket och läs eventuella skyltar.

Mer information
• Du som besöker en anläggning med djur
• EHEC/VTEC och smittspridning till människor