Blekinge har 1,6 procent av Sveriges befolkning, men bidrar med 2,5 procent av all mat som produceras i landet, så länet har alla förutsättningar att göra något riktigt bra genom strategin. 

En regional strategi 

Syftet med en regional Mat- och livsmedelsstrategi är att utreda Blekinges förutsättningar att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel som är producerade i länet, men även att åskådliggöra hur vi kan använda vår lokala mat som en anledning att resa till länet. Aktörerna vill även titta på förädlingen, lönsamheten och om det finns möjlighet att utöka näringen så att fler arbetstillfällen och större regional tillväxt skapas.

Strategin prioriterar regional tillväxt och utveckling med fokus på de företag som arbetar inom näringen och hur vi genom olika åtgärder kan stötta dem att växa. Det finns fem mål inom strategin och dessa är: öka kunskapen om Blekinges livsmedelsproduktion, förädla mer livsmedel i Blekinge, utöka hållbar produktion så att fler arbetstillfällen och regional tillväxt skapas, lyfta maten som en del i upplevelsen vid besök i Blekinge samt långsiktig hållbarhet med utgångspunkt i agenda 2030. 

Arbetet med att ta fram strategin

Ett år avsattes för att ta fram en Mat- och livsmedelsstrategi för Blekinge län med start hösten 2016. Under våren 2017 har fyra öppna workshops genomförts på olika teman och ett 20-tal möten mot olika grupper inom livsmedelskedjan har genomförts, för att samla in så många olika perspektiv som möjligt. Projektledare under arbetet har varit Lena Stävmo, Länsstyrelsen i Blekinge. Nu finns Mat- och livsmedelsstrategi 2018-2025 färdig och ska bara implementeras.

Styrgruppen består av:
Berit Andnor Bylund, Landshövding, Länsstyrelsen Blekinge
Anna-Lena Cederström, Regiondirektör, Region Blekinge
Malin Engdahl, Regionchef, LRF Sydost
Per Petersson, Styrelseledamot, LRF Sydost
Annika Christensson, Miljöchef/Stab, Landstinget
Eva Wrobel, Chef kostavdelningen, Karlskrona kommun
Cissi Lingerud, Verksamhetsledare CLUK, Centrum Livsmedelsutveckling Karlshamn
Christel Hammar-Malmgren, Preses, Matakademien Blekinge
Conny Berg, VD, COOP Karlshamn
Viktoria Olsson, Universitetslektor i mat- och måltidskunskap, Högskolan Kristianstad
Cornelia Witthöft, Professor, Linnéuniversitetet
Mats Markgren, VD, Lagerbergs

Arbetsgruppen består av:
Lena Stävmo, länsstyrelsen
Per Svantesson, länsstyrelsen
Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost
Monika Oredsson, Regionförbundet
Ann-Marie Nordström, Karlskrona kommun