Mat från åkrar, ängar, trädgårdar, sjöar och hav

De gröna näringarna är viktiga för Kalmar län men det behövs utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Just nu pågår ett länsöverskridande arbete med att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län. Strategin fokuserar på all typ av mat från Kalmar läns åkrar, ängar, trädgårdar, sjöar och hav till köksbord, matsal och restaurang. Arbetet ska bidra till att skapa en långsiktigt hållbar livsmedelsregion av internationell klass där branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga ökar. Vi ska kombinera naturliga förutsättningar, traditionell kunskap och entreprenörskap med fördjupad kunskap om hållbar utveckling, teknik och marknad.

Den regionala livsmedelsstrategin är ett gemensamt dokument för hela Kalmar län och tas därför fram i en bred dialog under 2014-2015.

Ett resultat av Framtidsstudien gröna näringar

Livsmedelsstrategin är ett resultat av en framtidsstudie kring länets gröna näringar som LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet genomförde 2013-2014. De rappporter som ligger till grund för kan du läsa här till höger; livsmedel, energi och klimat, innovation samt attityder, struktur och omgivning. 

Så blir det verkstad av livsmedelsstrategin

Målet med livsmedelsstrategin är att skapa ökad konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga i regionens livsmedelsbransch på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Sex större åtgärder ska se till att strategin blir mer än ett dokument. Olika aktörer bär ansvaret för att de verkställs. Åtgärderna är: 
- Kompetensråd mat och Mat-collage
- Stöd och rådgivning till livsmedelsföretag
- Livsmedelsutveckling Sydost
- Nationell mötesplats
- Östra Smålands och Ölands smaker (terroiratlasen)
- Ett gemensamt arbete. 
Du kan läsa mer om åtgärderna och arbetet med livsmedelsstrategin i Kalmar län på Region Kalmars hemsida eller på deras  facebooksida .