Har du själv en idé om vad eller hur vi bör arbeta? Hör då gärna av dig och berätta! Vill du veta mer om någon satsning, kontakta då projektledaren. 

PÅGÅENDE PROJEKT: 

Nya Nätverk för jobb på landet

LRF arbetar med ett medlemsnära integrationsarbete inom projektet ”Nya nätverk för jobb på landet”. Projektet syftar till att ge praktik/anställning till nyanlända genom att starta lokala processer där företagare i det gröna näringslivet och lokala arbetsförmedlare ingår. Läs mer.

Här kan du se en film om Nya Närverk och vad det kan åstadkomma! 

LEVA - lokalt engagemang för vatten

Sommaren 2018 ansökte LRF Sydost och Kalmarsundskommisionen tillsammans om att få vara ett pilotområde inom LEVA projektet. Projektet LEVA Kalmarsund och Öland ska verka i olika avrinningsområden inom Kalmar, Mönsterås och Borgholms kommun. Avrinningsområdena är till stora delar jordbruksmark och vattendragen är påverkade av övergödning. LEVA jobbar för två huvudmål, ingen övergödning och för livsmedelsstrategin för Sverige.

Viltstsammar i balans 2.0
Under november 2017 startade projektet Viltstammar i balans 2.0 
Projektet omfattar Småland och Blekinge och kommer att rulla till och med 2020.
Eva Söder är samordnare för projektet och fokus i projektet ligger på att öka kunskapen inom viltförvaltningen, så att det skapas en röd tråd från nationella riktlinjer till operativt, lokalt arbete i älgförvaltningen. En viktig del av projektet handlar därför om utbildningar mot olika målgrupper. Projektet genomförs med experter från LRF, Södra, Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen och är en fortsättning på det framgångsrika projektet Viltstammar i balans i ett förändrat klimat som rullade för några år sedan. Projektet finansieras genom landsbygdsprogrammet.
Läs mer om projektet här. 

 

Häst i Sydost 
Under januari 2018 startade projektet Häst i Sydost upp. Häst i Sydost vänder sig i första hand till hästföretagare, en grupp som LRF behöver lyfta mer i sitt arbete och vars behov vi behöver bli bättre på att möta. Fokus i satsningen handlar om att på olika sätt skapa bättre förutsättningar för denna grupp av företagare. Aktiviteter kommer att utgå ifrån tre olika områden: kompetensutveckling inom olika aspekter av företagande, samverkan mellan aktörer inom branschen samt nätverkande med andra branscher för att utveckla besöksnäringen.

Projektet finansieras genom SydostLeader och LRF och ska rulla under tre år. Projektområdet omfattar kommunerna i Blekinge län, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge i Kronobergs län samt Nybro, Torsås och Emmaboda i Kalmar län. Även om du inte tillhör någon av de uppräknade kommunerna, så är du som hästföretagare ändå välkommen att delta i aktiviteterna.

Vill du veta mer? Ta då kontakt med maria.hjelm.nilsson@lrf.se eller gå in på facebooksidan Häst i Sydost, där kommer information att uppdateras löpande.

     

Skogens mångbruk

”Skogens mångbruk” är ett initiativ till samarbete mellan Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län som syftar till att stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas. Projektet finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Budgeten är på totalt 9,2 miljoner för perioden 2020 - 2022 och ska generera långsiktig utveckling för mångbruksföretag inom fokusområdena organisering, kompetensutveckling och innovation. Läs mer här!

Lövsuccé 2.0 i landskap och företag

Lövsuccé handlar om att öka andelen lövträd i olika successionsstadier i landskapet genom att inspirera skogsföretagare att se affärsmöjligheter som bidrar till ökad hållbar tillväxt och lönsamhet. Bland annat kommer ett utbildningspaket med skogsdagar och workshops att arrangeras inom fem landskapsområden i Småland. Läs mer här!

Exempel på fler projekt som drivs i området:

Mer mat fler jobb: en satsning för att du som företagare inom jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag ska kunna utveckla ditt dig själv, dina medarbetare och ditt företag för framtiden. Vi boostar dig med företagsanalys, kunskap och matchning av nya medarbetare– så att ditt företag kan utvecklas, växa och producera mer mat. Läs mer.

Mer svenskt kött på restaurang: Koppla samman restaurangbranschen med svenska köttuppfödare och skapar nya kreativa samarbeten. På det sättet hoppas projektet möta gästernas efterfrågan på svenskt kött på menyn. Läs mer.

Kött med kvalité: en del i projektet Livsmedelsutveckling sydost Kalmar län, där det bland annat arbetas för att få restauranger i regionen att anta svenskmärkningen i någon form och att få mer svenska råvaror i butikernas delikatessdiskar.