Har du själv en idé om vad eller hur vi bör arbeta? Hör då gärna av dig och berätta! Vill du veta mer om någon satsning, kontakta då projektledaren. 

PÅGÅENDE PROJEKT: 

Viltstsammar i balans 2.0
Under november 2017 startar projektet Viltstammar i balans 2.0 
Projektet omfattar Småland och Blekinge och kommer att rulla till 2020.
Ulf Rosander är projektledare och fokus i projektet ligger på att öka kunskapen inom viltförvaltningen, så att det skapas en röd tråd från nationella riktlinjer till operativt, lokalt arbete i älgförvaltningen. En viktig del av projektet handlar därför om utbildningar mot olika målgrupper. Projektet genomförs med experter från LRF, Södra, Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen och är en fortsättning på det framgångsrika projektet Viltstammar i balans i ett förändrat klimat som rullade för några år sedan. Projektet finansieras genom landsbygdsprogrammet.
Läs mer om projektet här. 

 

Häst i Sydost 
Under januari 2018 startade projektet Häst i Sydost upp. Häst i Sydost vänder sig i första hand till hästföretagare, en grupp som LRF behöver lyfta mer i sitt arbete och vars behov vi behöver bli bättre på att möta. Fokus i satsningen handlar om att på olika sätt skapa bättre förutsättningar för denna grupp av företagare. Aktiviteter kommer att utgå ifrån tre olika områden: kompetensutveckling inom olika aspekter av företagande, samverkan mellan aktörer inom branschen samt nätverkande med andra branscher för att utveckla besöksnäringen.

Projektet finansieras genom SydostLeader och LRF och ska rulla under tre år. Projektområdet omfattar kommunerna i Blekinge län, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge i Kronobergs län samt Nybro, Torsås och Emmaboda i Kalmar län. Även om du inte tillhör någon av de uppräknade kommunerna, så är du som hästföretagare ändå välkommen att delta i aktiviteterna.

Vill du veta mer? Ta då kontakt med maria.hjelm.nilsson@lrf.se eller gå in på facebooksidan Häst i Sydost, där kommer information att uppdateras löpande.

     

Skogens mångbruk

”Skogens mångbruk” är ett initiativ till samarbete mellan Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län som syftar till att stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas. Projektet finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Budgeten är på totalt 9,2 miljoner för perioden 2020 - 2022 och ska generera långsiktig utveckling för mångbruksföretag inom fokusområdena organisering, kompetensutveckling och innovation. Läs mer här!

Lövsuccé 2.0 i landskap och företag

Lövsuccé handlar om att öka andelen lövträd i olika successionsstadier i landskapet genom att inspirera skogsföretagare att se affärsmöjligheter som bidrar till ökad hållbar tillväxt och lönsamhet. Bland annat kommer ett utbildningspaket med skogsdagar och workshops att arrangeras inom fem landskapsområden i Småland. Läs mer här!