Fredagen och lördagen den 22-23 mars 2019 var två fullspäckade dagar på Kalmartravet med ett 50-tal intresserade från hästnäringen i hela södra Sverige. 

Dagen har initierats av Maria Hjelm Nilsson som är projektledare för projektet ”Häst i Sydost” i samarbete med LRF Häst. Dagen invigs av Kalmar Läns Landshövding, Thomas Carlzon. Carl Dyrendahl är moderator under dagen. På plats fanns även Erica Lindberg från LRF Häst.

Ytterligare ett förbättringsarbete som vi inte får ge avkall på är vår höga djurvälfärd som också helst skall göra att verksamheterna blir mer lönsamma, åtminstone på lång sikt. Vårt tema visade sig passa utmärkt då det inföll med Världsvattendagen 2019.

Här hittar du en sammanfattning av dagens föreläsningar och upplevelser.

HÅLLBAR HÄSTNÄRING sammanfattning.pdf

Kontakt

Maria Hjelm Nilsson, Medlemsutvecklare
Mobil: 0708-709 854
Telefon: 010-184 44 17
E-post: maria.hjelm.nilsson@lrf.se