vatten, vattenkraft

Vattenkraft och dammar

Ett stort arbete pågår med att se över alla tusentals dammar och mindre vattenkraftverk. Inte bara energiproduktionen berörs, utan även landskapsbild, kulturmiljö och människors livskvalitet. Här följer du LRFs arbete på området.