Alltid aktuella frågor:

Företagsutveckling
Du som är företagare inom de gröna näringarna kan få stöd och råd av LRF i företagsfrågor.

Intrång och äganderätt
Intrång och äganderätt är ett aktuellt ämne på många olika sätt för dig som bor på landsbygden. Därför arbetar LRF Värmland aktivt för att minska intrånget vid infrastruktursatsningar och för att det ska bli lättare för dig att bruka jord och skog. 

Näringspolitik
Grunden i LRFs arbete är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de gröna näringarna. Vi arbetar med att hålla kontinuerlig kontakt med kommuner, myndigheter, länsorganisationer och politiker för att skapa bra förutsättningar för de gröna näringarna.

Miljö och vatten
De gröna näringarna är en tillgång när det gäller miljö, klimat och vatten.

Vilt
Det vilda är för många markägare en resurs som också ger möjlighet till rekreation. Samtidigt kan det vilda i vissa fall utgöra ett problem i och med skador på skog, gröda eller boskap.