Påverkanstorg 2015 LRF Värmlands stämma 2015  Erik Forsberg, LRF Eleonore Marcusson, LRF, Henrik Tågmark, Nyeds LRF

Erik Forsberg, styrelseledamot LRF Värmland, Eleonore Marcusson, LRF Västra Sverige och Henrik Tågmark, Nyeds LRF diskuterar rovdjursfrågan på en av stationerna under påverkanstorget. Foto: Clara Hyltbäck

Fem motioner till riksförbundsstämman 2015

Vid stämman med LRF Värmland 26 mars beslutade stämman att sända fem motioner vidare till LRFs riksförbundsstämma 26 - 27 maj på Sånga-Säby.

Vid stämman med LRF Värmland 26 mars beslutade stämman att sända fem motioner vidare till LRFs riksförbundsstämma 26 - 27 maj på Sånga-Säby.

Avvägning mellan produktion och miljö i jordbruket >>

Beslut i vattenförvaltningen måste ske av folkvalda >>

Avskaffa strandskydd i glesbygd >>

Rovdjursförvaltning >>

Ansvaret för skrotbilar på landsbygden >>